شناسه خبر : 20765

اختصاصی چابک آنلاین؛

زندگی برخی از هنرمندان به دلیل نداشتن بیمه نامه تحت تاثیرقرارگرفته است

زندگی برخی از هنرمندان به دلیل نداشتن بیمه نامه  تحت تاثیرقرارگرفته است

یک خواننده پاپ، اظهارکرد: اگر بیمه نامه‌ای مطابق با نیازهای هنرمندان ارائه شود قطعا مورد حمایت آنها هم قرار خواهد گرفت.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "حسین زمان"درگفت وگو با چابک‌ آنلاین، گفت: برخی از هنرمندان کشور، به خصوص هنرمندان پیشکسوت ، در مواقعی که دچار بیماری شده اند به دلیل نداشتن بیمه ،زندگی آنها تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی، با بیان اینکه بیمه هنرمندان می‌تواند اتفاق خوبی را در این عرصه رقم بزند، خاطرنشان کرد که هربیمه نامه‌ای که برای بقیه افراد جامعه نیازاست برای هنرمندان هم ضروری است اما هنرمندان به واسطه شغلی که دارند به یکسری بیمه نامه‌های خاص خود هم نیاز دارند.

زمان، تصریح کرد: اگر بیمه بیکاری برای هنرمندان تعریف شود استقبال خوبی هم ازآن خواهد شد زیرا هنرمندان به واسطه فعالیت هنری خود امرارمعاش می‌کنند و در مواقعی همانند دوسال اخیرکه ویروس کرونا شیوع پیدا کرد بسیاری ازهنرمندان به خصوص در عرصه موسیقی و سینما نتوانستند فعالیت کنند.

وی،اذعان داشت که همه افراد فعال در جامعه هنری وفرهنگی،دارای وضعیت مالی بالایی نیستند و نوازنده‌های بسیاری هم هستند که به واسطه نوازندگی امرارمعاش می‌کنند و دراین دو سالی که ازاجرای زنده محروم شدند ضرر کردند واگر بیمه نامه‌ای برای همچین مواقعی طراحی شود خوب است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای