شناسه خبر : 20580

توکل مقدم سرپرست بیمه "ما" شد

توکل مقدم سرپرست بیمه "ما" شد

با استعفای دکتر بهاری فر در جلسه هیات مدیره بیمه "ما"، دکتر احمد توکل مقدم به عنوان سرپرست بیمه "ما" انتخاب شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"، بر اساس مصوبه هیات مدیره بیمه "ما"، با استعفای دکتر حجت بهاری فر از سمت مدیریت عامل موافقت شده و طبق اساسنامه، دکتر احمد توکل مقدم با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمه "ما" معرفی شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای