شناسه خبر : 20099

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۲۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سامان بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۱۶ درصد اختصاص یافت و  کمترین رشد به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد و پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای