شناسه خبر : 19883

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع سهم بیمه رازی از خسارت متروکمتر از ۱۰ میلیارد ریال خواهد بود

مجموع سهم  بیمه رازی از خسارت  متروکمتر از ۱۰ میلیارد ریال خواهد بود

مدیرعامل شرکت بیمه رازی، اعلام کردکه باتوجه به اینکه شرکت بیمه رازی به عنوان بیمه گر قرارداد متروی تهران بوده، خسارت ناشی از حادثه به بیمه نامه های مذکور، بسیار کم اهمیت بوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، علی جباری اذعان داشت که این حادثه هیچگونه تاثیر معناداری بر سود(زیان) شرکت بیمه رازی ندارد و باتوجه به پوشش های اتکایی این قرارداد، مجموع سهم این شرکت از خسارت وارده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال خواهد بود.

صبح چهارشنبه (یکم دی) قطار تندرو مسیر کرج - گلشهر به سمت ایستگاه تهران (صادقیه) با قطار دیگری در ایستگاه چیتگر برخورد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای