شناسه خبر : 19861

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای به بیمه نامه صرفه جویی انرژی ورودی نکرده اند

شرکت های بیمه ای به بیمه نامه صرفه جویی انرژی ورودی نکرده اند

یک عضوهیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران، اظهارکرد: شرکت‌های خدمات انرژی از یکسری بیمه نامه‌هایی که مابقی شرکت‌ها استفاده می‌کنند همانند بیمه مسئولیت، مهندسی و شخص ثالث استفاده می‌کنند اما به بیمه صرفه جویی انرژی که یک بیمه نامه تخصصی این رشته است احتیاج دارد که جای آن در صنعت بیمه کشور خالی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "مهدی جمالی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: بیمه صرفه جویی درکشورهای دیگرهمانند آمریکا، اروپا واخیرا آمریکای جنوبی هم ارائه می‌شود و بیشتر کشورهای دنیا به این سمت رفته‌اند.

وی، افزود: شرکت‌های خدمات انرژی با یک کاربر که می‌تواند ساختمان مسکونی، کارخانه یا مجتمع تجاری باشد قرارداد می‌بندد و اقداماتی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در آن مکان انجام می دهند.

این عضو هیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران، اظهارکرد:قراردادهای شرکت‌های خدمات انرژی به دوصورت گارانتی سیوینگ و شیرسیوینگ است و در قراردادگارانتی سیوینگ، سرمایه گذاری به عهده مشتری است وشرکت خدمات انرژی متعهد می‌شود که مصرف سوخت در آن مکان را تا 20 درصد کاهش دهد و اگر این امرمحقق نشود درقبال آن مسئول است.

جمالی، با توضیح اینکه در قراردادهای شیرسیوینگ، تامین مالی پروژه برعهده شرکت خدمات انرژی است، گفت: دراین نوع قرارداد تامین مالی پروژه به عهده شرکت خدمات انرژی است و برحسب اینکه چه مقدارصرفه جویی محقق شود سهم طرفین تعیین می‌شود.

وی، اذعان داشت که شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند به دوصورت اعتباری و فنی شرکت‌های خدمات انرژی را بیمه کنند و این نوع بیمه نامه دراکثر کشورهای جهان راه افتاده و شرکت بیمه، مسئولیت شرکت خدمات انرژی را بیمه می‎کند.

عضو هیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران، تصریح کرد:در کشورهای دیگر، شرکت‌های بیمه‌ای در بیمه نامه‌های صرفه جویی انرژی، سه درصد مبلغ پروژه را به عنوان حق بیمه می‌گیرند واین باعث می‌شود که هم صنعت بیمه به یک پرتفوی جدید دسترسی پیدا کند وهم درشرکت‎های خدمات انرژی به هدف خود نزدیک شوند.

وی، گفت: قراربود که تا پایان برنامه پنجم  توسعه، شدت مصرف انرژی  در کشور به یک سوم کاهش یاید وتا پایان برنامه ششم توسعه هم این عدد به نصف برسد اما نه تنها در یک دهه اخیر شدت مصرف انرژی کم نشد وبه اهداف تعیین شده نرسید بلکه شدت مصرف انرژی سال به سال بیشترهم شده است.

عضوهیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران، اظهارکرد:اخیرا طرحی تحت عنوان بازارانرژی مطرح شده که دراین بازار شرکت‌های خدمات انرژی در جایی که فرصت برای صرفه‌جویی است پروژه انجام داده و درازای آن مقداری از مصرف برق یا سوخت که صرفه جویی شده به شرکت خدمات انرژی تعلق می‌گیرد.

وی،گفت: مزیت این طرح این است که اگر شرکت دریک خانه صد مترمکعب گاز صرفه جویی کند دولت به آن شرکت گواهی می‌دهد وتنها قیمت پایه توسط شرکت خدمات انرژی پرداخت شده ومی‌تواند آن صد مترمکعب را دربورس انرژی بفروشد.

این عضو هیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران،افزود:اگرشرکت‌های بیمه‌ای، کارشرکت‌های خدمات انرژی را بیمه کنند خیلی سریعتر می‌شود بازارانرژی را توسعه داد واین کار ، یک بازی برد-برد برای شرکت‌های بیمه‌ای، خدمات انرژی و مصرف کننده نهایی است.

وی، بیان کرد: ایده بیمه انرژی درایران از اوایل دهه 90 همزمان با قانون اصلاح الگوی مصرف توسط انجمن‌ها و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت چندین بارمطرح شده و جلساتی با نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای برگزارشد اما تاکنون به خروجی ملموسی نرسیده است.

عضوهیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران، گفت: در حال حاضر دولت هم به دنبال این است که مدیریت مصرف را انجام دهد و اکنون زمان خوبی است که دوباره این جلسات با شرکت‌های بیمه‌ای وشرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان بهره وری انرژی برگزارشده وقراردادهاعملیاتی شود.

جمالی، با بیان اینکه بیمه نامه صرفه جویی انرژی ، ریسک بالایی ندارد، افزود: دراین ریسک با عامل ناشناخته‌ای طرف نیستیم و تمام اقداماتی که برای بهینه سازی مصرف انرژی انجام می‌شود دارای نتایج آزمایشگاهی مشخص است ضمن اینکه درسالیان گذشته پروژه‌های آزمایشی بسیاری  انجام شده و گزارشات آن موجود است.

عضوهیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید در فرآیندهای خود بازنگری کند زیرا بروکراسی اداری در این سازمان حاکم است و شرکت‌های خصوصی مشکلات زیادی با این سازمان دارند.

انجمن خدمات انرژی ایران دارای 50 شرکت عضو و شرکت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای