شناسه خبر : 19552

اختصاصی چابک آنلاین؛

قانون تاسیس بیمه مدت زیادی است که هیچ تغییری نکرده است

قانون تاسیس بیمه مدت زیادی است که هیچ تغییری نکرده است

"امیر صفری"، مدیرکل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان‌های بیمه مرکزی در گفت و گو با چابک‌آنلاین: قانون تاسیس بیمه و بیمه گری مدتها است که تغییری نکرده و شاید علت اصلی آن، ترس از نتیجه کار باشد که با پیشنهاد تغییر چه اتفاقاتی در این مسیر خواهد افتاد، بنابراین، بهتر است صنعت بیمه که خود اشراف بیشتری بر روند این قانون دارد، پیشبرد تغییر قانون بیمه گری را با جدیت دنبال کند.

حجم ویدیو: 3.58M | مدت زمان ویدیو: 00:01:50
ارسال نظر

خدمات بیمه ای