شناسه خبر : 19050

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای از سرمایه گذاری در بازارهای اولیه غافل هستند

یک کارشناس بازارسرمایه، اظهارکرد: نکته‌ای که شرکت‌های بیمه‌ای از آن غافل هستند سرمایه گذاری در بازارهای اولیه است ونیاز است تا سرمایه گذاری در این بازارها را توسعه دهند ونکته دیگری که شرکت‌های بیمه‌ای باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند سرمایه گذاری در شرکت‎های غیربورسی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  "احمد احمدآبادی" درگفت وگو با چابک‌آ‌نلاین، گفت: استراتژی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در زمان رشد بازار سرمایه اینگونه بود که سپرده گذاری در بانک را به حداقل مشخص شده در آیین نامه 97 رسانده و مابقی سرمایه گذاری را در بازار سهام انجام می دادند اما در شرایط کنونی، ازاکثریت مجازسپرده گذاری دربانک استفاده می‌کنند. 

این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به اینکه سرمایه گذاری یکی از مهمترین فعالیت‌های بیمه گراست، افزود: اینکه دربازارهای مالی مختلف رکود ایجاد شده حتما در کوتاه مدت آثارسویی روی شرکت‌ها خواهد گذاشت و به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌ای در شناسایی سود معمولا محافظه کارانه اقدام می‌کنند.

احمد آبادی، ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای معمولا بخشی از سود را نگهداری کرده تا بتوانند درسال‌های بعدی همچنان سود سرمایه گذاری شناسایی کنند و ازنظرعملکرد مالی شرکت را نسبت به تکانه‌های این چنینی که در بازارسرمایه اتفاق می‌افتد پوشش دهند. 

وی، خاطرنشان کرد که بعضی از شرکت‌های بیمه‌ای بیشینه سود را در بازارهای مثبت شناسایی کردند که به نظر می‌رسید در کوتاه مدت عملکرد خوبی ارائه داده‌اند اما درسنوات و دوره‌های مالی بعدی که ساختارهای سرمایه گذاری با فشارمواجه شد با کاهش سود سرمایه گذاری روبروشدند.

این کارشناس بازارسرمایه، اذعان داشت که برخی ازشرکت‌های بیمه‌ای در 6 ماهه نخست سالجاری با کاهش سود سرمایه گذاری مواجه شدند که گاهی به دلیل استراتژی متفاوت بخشی ازاین سود را برای شش ماهه دوم سال ذخیره کرده و در شش ماهه دوم سود را شناسایی می‌کنند زیرا معمولا در شش ماهه دوم به خصوص درپایان سال پرداخت خسارت‌ها پیش می‌آید. 

وی، توضیح داد: گاهی هم برای شرکت بیمه‌ای سودی نمانده که شناسایی کند و این اتفاق برای شرکت‌هایی افتاده که بخش عمده‌ای از سود خود را در سال گذشته شناسایی کردند و بخش مهمی ازهمان منابعی که شناسایی کردند مجدد در بازار سرمایه سرمایه گذاری شده و آن سرمایه گذاریها درحال حاضر در بهترین حالت در نقطه سربه سرقراردارند.

به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه، مدیریت سرمایه گذاری در شرکت‌های بیمه‌ای باید بلند مدت باشد تا این تکانه‌های کوتاه مدت یا میان مدت اثری برعملکرد شرکت نگذارد و بخشی از سود باید نگهداری شود تا در چنین شرایطی شناسایی شود. 

احمد آبادی، با بیان اینکه بهتر است قبل ازورود به این چرخه در قسمت سرمایه گذاری اصلاح انجام شود، گفت: در شرایط فعلی باید بخش مهمی ازسرمایه گذاری شرکت‌های بیمه‌ای به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت دولتی برود تا کاهش ارزش پرتفوی بازارسرمایه پوشش داده شود.

این کارشناس بازارسرمایه، تاکید کرد که بخش کمی ازمنابع جدیدی که وارد شرکت می‌شود باید وارد بازار سرمایه شود و نکته دیگری که شرکت‌های بیمه‌ای از آن غافل هستند سرمایه گذاری در بازارهای اولیه است ونیاز است تا سرمایه گذاری در این بازارها را توسعه دهند.

احمدآبادی، اذعان داشت که یکی ازمهمترین ابزارهایی که صنعت بیمه می‌تواند از آن استفاده کند و اخیرا در بازار سرمایه شکل گرفته، صندوق‌های جسورانه است این صندوق‌ها می‌توانند ابزارمهمی برای شرکت‌های بیمه‌ای درحوزه سرمایه گذاری در بازار اولیه باشند وازاین مسیرمی‌توانند منافع بسیار خوبی کسب کنند.

وی، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بسیار خوب صندوق‌های جسورانه عدم تاثیرپذیری از شرایط بورس است زیرا این شرکت‌ها در بورس معامله نمی‌شوند که با افت ارزش مواجه شوند و معمولا طبیعت نقد شوندگی پایین‌تری دارند ولی اگر با تیم مدیریت حرفه‌ای هدایت شوند می‌توانند سود خیلی خوبی به سرمایه گذاران خود برسانند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای