شناسه خبر : 19043

اختصاصی چابک آنلاین؛

حوادث منجر به خسارت در صنعت آسانسور ۹۰ درصد افت کرد

حوادث منجر به خسارت در صنعت آسانسور 90 درصد افت کرد

"ایرج نیازی" ، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، درگفت وگو با چابک‌آنلاین: حوادث منجر به خسارت صنعت آسانسور درسال ۸۵، حدود ۹۳.۵ درصد بود که سندیکای آسانسورآموزش‌هایی رابرای مدیران فنی شرکت‌ها وتکنسین‌ها برگزار کرد که پس ازاین آموزش‌ها، خسارت‌های منجر به حادثه یا فوت به ۳.۵ درصد رسید.

حجم ویدیو: 5.19M | مدت زمان ویدیو: 00:02:39
ارسال نظر

خدمات بیمه ای