شناسه خبر : 18830

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۴.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۳۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۲.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۲.۷۱ درصد رسید.

حجم خریدوفروش شرکت های بیمه کارآفرین و ما در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و ۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای