شناسه خبر : 13514

تأمین اجتماعی معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر را لغو کرد

تأمین اجتماعی معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر 5 نفر را لغو کرد

ماه گذشته بخش‌نامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد که در آن به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و تأکید دارد از تاریخ ۱۳۹۹.۷.۱۹ به این‌سو، کارگاه‌های جدیدالتأسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخورد شوند که این امر می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به اشتغال در کشور وارد کند.

به گزارش چابک آنلاین، این بخش‌نامه به نظر می‌رسد دولت را بر آن داشته تا در قالب رد دیون، بدهی‌های این سازمان را پرداخت کند تا از ریزش نیروی کار و شیوع بی‌کاری در جامعه جلوگیری کند. البته نمی‌توان دور از نظر داشت که استمرار پرداخت‌نشدن بدهی از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدون حذف تعهدات جدید، بنا بر تجربه می‌تواند منجر به پرداخت هزینه تعهدات جدید دولتی از جیب کارگران و کارفرمایان شود. واگذاری ۳۲۰ هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی هرچند می‌تواند راهکاری برای پرداخت بدهی دولت به این سازمان باشد اما بار دیگر تجربه ناموفق بنگاه‌داری را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. در همین زمینه دو روز پیش عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به رئیس مجلس، این واگذاری را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرد. احمد علیرضابیگی در پی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهام 9 شرکت دولتی به ارزش 320 هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش‌از‌پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد. حال این سؤال ایجاد می‌شود که اگر دولت بار دیگر به رد دیون روی نیاورد، چه راهکاری را می‌تواند در پیش بگیرد تا هم طلب سازمان را پرداخت کرده باشد و هم خطای گذشته را تکرار نکند؟
‌کارگران قربانی کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، می‌گوید: «دولت به تأمین اجتماعی درحال‌حاضر 300 هزار میلیارد تومان بدهکار است و بدهی خود را به سازمان پرداخت نمی‌کند، درحالی‌که منابع سازمان تأمین اجتماعی منابع دولتی نیست. دولت تصور می‌کند که منابع این سازمان از بودجه عمومی تأمین می‌شود اما در حقیقت چنین نیست و از جیب کارگران و کارفرمایان این تعهدات، تأمین می‌شود». ‌خدایی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به‌واسطه تعهداتی که دولت پذیرفته و منابع آن را تأمین نمی‌کند، تحت فشار قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: «این امر سبب شده سازمان تأمین اجتماعی با کمبود منابع روبه‌رو شود، درحالی‌که رایگان‌کردن با اعمال بخشودگی بیمه‌ای برای برخی گروه‌هایی که به‌صورت تعهد از جانب دولت تحمیل می‌شود، باید از منابع دولتی تأمین شود».‌ او تصریح می‌کند: «سازمان تأمین اجتماعی به‌واسطه اینکه نمی‌تواند طلب خود را از دولت وصول کنند، مجبور می‌شوند سن بازنشستگی را افزایش و همچنین پوشش درمانی کارگران را کاهش دهند تا بتوانند نقطه سر‌به‌سر را ایجاد کنند. این بخش‌نامه اعلام می‌کند که آنچه را تعهدات دولت است تا به امروز انجام می‌دهد و بخشودگی بیمه به کارگاه‌های زیر پنج نفر را تقبل می‌کند اما از پذیرش تعهدات جدید در این زمینه معذور است».‌ به گفته او، دولت تاکنون تعهدات تحمیلی به تأمین اجتماعی را نیز پرداخت نکرده و همین امر موجب افزایش بدهی به سازمان تأمین اجتماعی شده است.‌ نماینده کارگران در شورای عالی کار این بخش‌نامه را اقدامی مطلوب از سوی سازمان تأمین اجتماعی دانسته و می‌گوید: «هرچند این اقدام برای کارگاه‌های زیر پنج نفر جدید، آسیب‌رسان می‌تواند باشد اما دولت باید این بدهی را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا بتواند تعهدات جدید را عهده‌دار شود».
‌کارگاه‌های جدید زیر 5 نفر، در خطر
علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت‌مدیره شستا، در تحلیل این بخش‌نامه نظر دیگری دارد. ظفرزاده می‌گوید: «در گذشته بر مبنای تفاهمی که بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت بود، دولت موظف بود بخشی از یارانه بیمه کارگاه‌های کوچک تا سقف پنج نفر را بپردازد. حال سازمان تأمین اجتماعی بخش‌نامه زده که پس از این، چنین قانونی حاکم نیست و هر کارگاهی که بخواهد کارگر جدیدی استخدام کند، باید تمام حق بیمه را پرداخت کند و از بخشودگی معاف نخواهد بود».‌ او با اشاره به اینکه درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی کارگاه کوچک در کشور وجود دارد، می‌افزاید: «وقتی کارگاه‌های جدید زیر پنج نفر، نتوانند از یارانه بیمه بهره‌مند شوند، آسیب جدی به اشتغال کشور وارد می‌کند و از سویی انگیزه برای ایجاد اشتغال جدید نیز از بین می‌رود». ‌ظفرزاده در ادامه با اشاره به اینکه این امر آمار بی‌کاری را افزایش می‌دهد، می‌گوید: «درحال‌حاضر واحدهای کوچک بین یک تا پنج نفر در کل کشور پراکنده هستند و اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند منجر به حذف این کارگاه‌های کوچک از اقتصاد شود». در بخش‌نامه جدید سازمان تأمین اجتماعی به قلم مدیرعامل و خطاب به مدیران کل تأمین اجتماعی استان‌ها، آمده: «پیرو بخش‌نامه‌ها و دستورهای اداری منتهی به بخش‌نامه 140.2 به شماره 1.4006-52 مورخ 83.1.25 و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 61.12.16 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید» و از سوی دیگر وفق بند «ط» ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 83.2.21، ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد که مراتب به موجب دادنامه شماره (۱۹) مورخ 1391.1.21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید واقع شده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و...» و براساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، بندهای «ح» و «ن» ماده (۲۸) و بند (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 93.12.4، بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی‌ که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد؛ بنابراین واحدهای اجرائی صرفا در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت درخصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس می‌باشند و می‌بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش‌بینی‌شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود».‌ با اینکه این بخش‌نامه از پذیرش تعهد جدید در این زمینه خودداری کرده، در بخش دیگری از آن بر استمرار معافیت برای کارگاه‌هایی که پیش‌تر ذیل معافیت بیمه‌ای قرار گرفته بودند، تأکید کرده است: «ضمنا درخصوص کارگاه‌هایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، استفاده نموده‌اند، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات، صرف‌نظر از پیش‌بینی و تأمین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده‌شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل، واحدهای اجرائی درخصوص کارگاه‌های مزبور نیز در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تأمین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرائی اعلام خواهد شد». در بخش دیگری از این بخش‌نامه به برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل‌کرده دانشگاهی (در قالب طرح کارورزی) نیز اشاره و تأکید شده بار مالی ناشی از اجرای این طرح قبلا از سوی هیئت وزیران، تأمین و پرداخت شده و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر برخوردار شوند.

 

 • عرفان رحیمی

  سلام واقعا کار درستی نکردند من دی یک شهر کوچک کار افرینی کردم برای خودم و سه نفردیگر اشتغال زایی کردم که شکر خدا تازه کارم راه افتاده بودولی بدبختانه چون ۲۳م برج ۷ تشکیل پرونده دادم برای بیمه معافیت شاملم نشده و کارم را تعطیل کردم با کلی ضرر . چون در یک شهر دو موزاییک سازی وجود داره با تفاوت قیمت زیاد به خاطر بیمه

 • حسین روشن

  من سه کارگر استخدام کردم توی دامداری .بعد از کارهای اداری رفتم بیمه پرداخت کنم دو میلیون و چهارصد شد .متاسفانه بعد از حساب کتاب و شرایط بد اقتصادی هر سه کارگر رو اخراج کردم .چون چاره ای نداشتم .هزینه ها بالاست نمیرسیم خرج خود گاو هم در نمیاد .اون فردی که این بخشنامه رو زده با خودش فکر نکرده این کارگر بد بخت چه باید بکنه .کارفرما که از کارگر هم ذلیلتره بیچاره

 • یوسف بریحی نژاد

  من در تاریخ 5/7/99 لنج فایبرگلاس ساختم و وقتی به بیمه مراجعه کردم گفتن شما بیمه کارگرا آزاد است.دیگه هیچ کارگری با من نمیاد دریا چون حق بیمه یک ماه 530هزار تومان هست.

 • علی

  منم چهار نفر استخدا کردم کارگاه تشک دوزی راه انداختم ولی بیمه این کارگرا زیاد شد و واقعا از پس اینها نیومدن کار گاه و تعطیل کردم حوصله بسته شدن حسابهام بخاطر بدهی توسط سازمان تامین را ندارم

 • میثم

  من نانوای زدم رفتم بیمه که شاطر بیمه بشه میگن آزاد یک ملیون صدهزار تومان باید بپردازی

 • علی

  باکلی قرض و وام یه کارگاه باز کردم و۴نفر مشغول به کار کردم ولی چون حق بیمه بالا بود نتونستم بیمه کنم کارگاه تعطیل شد

 • مهدی

  منم یک گلخانه احداث کردم ۳ نفر نیروی ثابت دارم متاسفانه بیمه ۳ نفر شده ۳۳۰۰۰۰۰ از کجا بیاریم

 • بهرامی

  سلام 13ساله بیمه دامداری هستم حالا بخشنامه زدن که ازاد باید بیمه پرداخت شوم برجی 750هزار تومن از کجا بیارم درصورتیکه حقوقم 1400000تومنه

 • مهدی آقایی تبریر

  سلام بنده یه کارگاه تولیدی لباس زیر زدم ۳ نفر هم مستقیم استخدام کردم ولی متاسفانه بیمه بالای یک میلیون نفری میخواد فعلا موندم چیکار کنم اخراج کنم و یا با بدون بیمه و ریسک ادامه بدم

 • حمید

  سلام اینطور نه تنها مانع زدایی برای اشتغال زدایی نیست بلکه مانع تولید میشود امیدوارم مسؤولان کاری کنند

 • رضا میرزانبی خانی

  خیلی بد شد اینجوری سالها پیش مغازه ای رو خریدیم اما چون مالک قبلی اشنا بود کارفرما رو عوض نکردیم الان مالیات به مشگل خورده گفتن لیست بیمه بیار رفتیم بیمه کارفرمارو عوض کنیم لیست به نام مالک مغازه باشه میبریم گفتن کارفرما عوض بشه از کمک دولت خارج میشید واقعا بده نمیدونیم باید چیکار بکنیم

 • ناشناس

  اقای سالاری من یک کارگاه کفاشی گرفتم تا خودم وچند نفر دیگر یک لقمه نان حلال برای خانواده هایمان ببریم حالا بااین قانون که کارفرما عوض بشه باید حق بیمه 30 درصدی پرداخت بشه اخه ماهی 1300000 از کجااز شما خواهش مکنم یک فکری به حال کارفرمایان جدیدم باشید وگرنه ما هم بیکار مشویم خواهش مکنم تجدید نظرکنید

 • حمید نیکوکار

  سلام پدرم کارگاه نجاری داره 4 ساله کار میکنم حالا اعلام کردم بیمه یک میلیون چهار صد هزار تومن سالی 14 میلیون واقعا بی عدالتی هست همه دارن 8 درصد میدن من سی درصد

 • مجتبی عباسی

  با سلام.واقعا اشتباه کردن.منم یه واحد تولیدی زدم ۵ کارگر گرفتم رفتم بیمه کنم دیدم حق بیمه آزاد شده پشیمان شدم الانم احتمالا چند نفر بندازم بیرون.اقایان مسئولین خواهشن یه فکری بکنین.شما باید کارفرما ها رو تشویق کنین نه اینکه هر روز انگیزشون کم کنین.

 • ناشناس

  سلام شما به جای اینکه ۵ نفر و به ۱۰ نفر اعلام کنین ایجاد اشتغال بشه اون ۵ نفر هم از نون بردن انداختین انگیزه برای کار فرما وجود نداره ایجاد شغل کنه بااین حق بیمه بسیار بالا

 • معصومه روستافر

  شهریور۱۴۰۰گارگاه تولیدی پوشاک باراه اندازی کردم با ۲نفر نیرو.وقتی لیست بیمه رد کردم دو میلیون وهفتصد حق بیمه کارگر وکارفرما باید پرداخت کنم.یک کارگاه کوچک توان پرداخت این حق بیمه را ندارد

 • اکبراکبری

  سلام من یک مغازه نانوایی دولتی که سی سال کارمیکردخریدم وفقط کارفرما عوض شده ببمه کارگرا رامیگن ازادبریزیم اخه چرا

 • مصطفی

  آقا این همه گفتن تولید حمایت می‌کنیم من یه دامداری ۵۰ راسی راه‌اندازی کردم دوتا کارگر گرفتم رفتم بیمه شون کنم مگن آزاد نمیتونم پرداخت کنم همین جور پیش بره تعطیل میکنم دیگه توان ندارم

 • آرش

  سلام. از کجا بیارن ماهی یک میلیون دویست هزار تومان بیمه بریزن

 • منصور

  سلام من یک نانوایی ازادپز راه انداختم رفتم ۲نفر شاطر ونان دراور را بیمه کنم میگن باید نفری یک میلیون ودویست پرداخت کنی همکاران ما که قبلا قرداد کردن نفری پانصد پرداخت میکنن موندیم چکار کنیم

 • ناشناس

  با سلام وقت بخیر یند یک کارگاه کفش دوزی دستی در یکی از روستاهای اطراف تبریز بنا کردیم یکسال پیش برج ۱۴۰۰/۱۰/۳ رفتیم بیمه سه تا کارگر داشتیم بیمه کنيم گفتن گارگاههای شامل کمک دولتی نمیشه بایدحق بیمه خود رابا ۳۰درصد پرداخت کنید ماهم توان پرداخت نداشیم دستگاه های خریدیم داره خاک میخوره ۳یا۴ نفر هم بیکار شدن. فکری به حال کارگاه های کوچک بکنید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای