مهدی نوروزی

مهدی نوروزی

مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه

سوابق کاری:

سوابق مدیریتی در وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی

اخبار مرتبط:
  • مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه گفت: سال گذشته سه مشتری سازمانی بیمه زندگی داشتیم و بخشی از فروش امسال نیز برای فروش بیمه‌های زندگی سازمانی طراحی شده‌اند. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه خاورمیانه، مهدی نوروزی افزود: این شرکت، اولین شرکت بیمه تخصصی زندگی کشور است که از بهمن ۹۵وارد عرصه بیمه‌گری کشور شد و در این مدت تلاش کرد تا با ارائه روش‌های نوین فروش و عرضه بیمه، سهم بیمه زندگی را در سبد خانوارهای ایرانی افزایش دهد.