شناسه خبر : 14863

به گزارش چابک آنلاین، رئیس هیات مدیره انجمن جامعه ناشنوایان ایران اظهار کرد: حمایت مالی مانند بیمه و حقوق از سوی سازمان بهزیستی در راستای تامین خدمات توان‌بخشی بسیار ضعیف عمل می‌شود.

حامد عابدین‌زاده، گفت: از سوی دیگر تعرفه بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی بسیار پایین است‌؛ به طور مثال بیمه تنها یک میلیون از هزینه سمعک را پوشش می‌دهد، این درحالیست که یک سمعک حدود چهار میلیون قیمت دارد و فرد ناشنوا باید سه میلیون تومان آن را خودش پرداخت کند که این رقم برای او بسیار سنگین است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای