شناسه خبر : 12369

به گزارش چابک آنلاین، فهرست کمک هزینه سهم بیمه تامین اجتماعی (۲۳ درصد) کارفرمایان فعال در حوزه سینما منتشر شد.

پیرو مصوبه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما مبنی بر پرداخت کمک هزینه سهم بیمه تامین اجتماعی (۲۳ درصد) کارفرمایان فعال در حوزه سینما شامل مراکز پشتیبانی فنی، سالن‌های سینما و آموزشگاه‌های آزاد سینمایی مطابق جدول پیوست این مبالغ تا امروز (دوشنبه) توسط سازمان سینمایی واریز می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای