شناسه خبر : 7838

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از ارسال پیش‌نویس طرح «خدمات مراقبت پرستاری در منزل» به شورای عالی بیمه طی دو هفته آینده خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به ایلنا، طاهر موهبتی درباره دستورالعمل‌های سازمان بیمه سلامت در رابطه با «طرح خدمات پرستاری در منزل» گفت: هم‌اکنون، برخی از خدمات مراقبت‌های پرستاری در منزل از طرف سازمان بیمه سلامت دارای تعرفه هستند ولی داشتن تعرفه برای خدمت‌رسانی به بیماران کفایت نمی‌کند. این تعرفه‌‌ها باید به شورای عالی بیمه ارجاع داده شوند تا استانداردهای خدمت در آن شورا تصویب شوند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در این خصوص افزود: برای تصویب طرح مذکور، نیاز به کار آزمایشی در چند شهر است. باید مشاهده شود آیا در شرایط امروز طرح پاسخگوئی لازم را دارد یا خیر؟ از یک جهت مراقبت‌های پرستاری در منزل شامل بیمارانی می‌شود که برای آنها در بیمارستان پروتکل درمانی وجود ندارد و تنها در بیمارستان از آنها مراقبت می‌شود.

موهبتی ضمن بیان اهمیت مراقبت‌های پرستاری برای  نظام درمانی کشور اظهار کرد: این نوع مراقبت‌ها در بیمارستان، هم هزینه بیمار و هم ترافیک آی‌سی‌یو را زیاد می‌کند. یک بیمار که مرگ مغزی شده است، تختی را اشغال می‌کند که می‌تواند مورد استفاده کسانی قرار بگیرد که حضورشان در بیمارستان به سلامت آنها منجر می‌شود. ترافیک  این تخت‌ها باعث می‌شود دسترسی این بیماران محدود شود.

وی افزود:  خیلی از بیماران اگر بتوانند در خانه مراقبت شوند به لحاظ اثرات روانی درمان مفیدتری خواهند داشت. همچنین هزینه هتلینگ بیمارستان برای بیمار و سازمان بیمه نیز حذف می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ضمن تاکید بر نیاز این طرح به  پایلوت گفت: اما اینکه چه بیماری‌هایی با چه استانداردهایی در این طرح درج شوند نیاز به اجرای پایلوت دارد. ما این طرح را با پنج بیماری شروع کردیم و اکنون به 3 نوع بیماری رسیدیم؛ بیماری‌های آی‌سی‌یو و مزمن قلبی جزو این بیماری‌ بودند.

وی افزود: لازم به توضیح است که برای ایجاد فضای پایلوت، باید بتوانیم پزشک را توجیه کنیم تا اجازه دهد بیمار به خانه برود، همچنین باید بیمار هم استقبال کند. ضمن اینکه شرکت‌هایی باشند که برای مراقبت در منزل قرارداد ببندند.

موهبتی در ارتباط با زمان اجرای پایلوت مراقبت پرستاری در منزل گفت: ظرف دو هفته آینده نتایج بدست‌آمده از تحقیقات را نهایی می‌کنیم. با توجه به شرایط، بیمه می‌تواند،  پیشنهاد بدهد تا بخشی از مراقبت‌های منزل تحت پوشش قرار بگیرد. به طبع اگر ما این پیشنهاد را بدهیم در شورای عالی بیمه مطرح و پذیرفته خواهد شد. بنابراین با انتظار کوتاهی پوشش بیمه‌ای به این بیماران تعلق می‌گیرد.  

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: البته بیمه نگرانی‌هایی برای این پیشنهاد دارد. یکی اینکه بیمار با چه بازه زمانی می‌خواهد تحت خدمت قرار بگیرد. پرونده  بیمار مرگ مغزی در بیمارستان بعد از یک ماه به شورای فنی فرستاده می‌شود و برای او تصمیم می‌گیرند. اینکه بیمار به خانه فرستاده شود باید به تشخیص پزشک باشد یا بیمه سقفی را معین کند. اگر بیمار به خانه رفت، تا چند ماه بیمه باید هزینه این حمایت را پرداخت کند؟

وی در ضمن بیان تمهیداتی سازمان بیمه سلامت برای این نگرانی‌ها بیان کرد: البته تدابیر بیمه‌ای هم تدوین شده است. بطور مثال اگر کسی در ۱۰ روز اول به خانه برگردانده شود به جای فرانشیز ۱۰ درصد ۵ درصد پرداخت خواهد کرد. یا اگر ۲۰ روز بعد بازگشت ۱۰ درصد بدهد. طرح‌های پلکانی به این ترتیب برای ایجاد انگیزه تدوین شده‌اند.

مدیر عامل بیمه سلامت، در ارتباط با نظارت سازمان‌های بیمه بر مراکز خدمات در منزل و پرسنل آنها گفت: نظارت بیمه بر مراکز خدمات مراقبت پرستاری در منزل اینگونه است که ابتدا با شرکت‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت قرارداد می‌بنند. شرکت‌های دارای مجوز باید استانداردهای بیمه‌ای را داشته باشند. اگر شرکتی اظهار کرد پرستار دارد و بعد بهیار به جای آنها به کار گرفت، ما با آنها بنا بر موازین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت برخورد می‌کنیم.  بیمه سلامت ضمن اجتناب از تمدید قرارداد به مراجع قانونی گزارش خواهد داد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای