مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل گفت: ۷۵۰ هزار نفر در این استان زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای