مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی گفت: روزانه 2 هزار نفر در استان با دفترچه بیمه سلامت دارو دریافت می‌کنند که بدین ترتیب امسال 512 هزار نفر با دفترچه به داروخانه های سطح استان مراجعه کرده‌اند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای