اختصاصی چابک‌آنلاین

تگزاس بالاترین سهم از ساکنان بیمه نشده هر ایالت را در آمریکا دارا است. تقریبا 18 درصد از مردم این ایالت یا به عبارتی پنج میلیون نفر فاقد پوشش درمانی هستند و بسیاری از آن‌ها قادر به گرفتن مرخصی از محل کار خود، حتی در صورت ابتلا به بیماری، نیستند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای