شناسه خبر : 10074

رئیس سابق صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران بر این باور است که عامل اصلی کاهش تسهیلات قرض‌الحسنه، کاهش منابع دریافتی بانک‌ها است.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، سیدقادر محمدی در گفتگو با چابک‌آنلاین بیان کرد: بانک ها از ارائه تسهیلات قرض الحسنه به صورت عمدی خودداری نکرده و علت کاهش تجهیز مصارف که بخشی از آن به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه تعلق می گیرد، ضعیف تر شدن بخش تجهیز منابع است.

وی نظارت بانک مرکزی را برتخصیص منابع قرض الحسنه بانک های دولتی و خصوصی کامل دانست و اظهار داشت: با این وجود، بانک مرکزی قادر به نظارت بر فعالیت های صندوق ها نیست چرا که برخی از آن ها تحت حمایت افراد و گروه های خاص هستند.

محمدی تصریح کرد:برخی از این صندوق ها منابع خوبی برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شمار می روند اما مایل به قرار گرفتن تحت سیطره بانک مرکزی نیستند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، درزمینه اتهاماتی که گریبانگیر برخی از بانک ها است، باید توجه را معطوف به سیستم غیر بانکی کرد و نباید بانک ها را مقصر دانست.

محمدی یک عامل دیگر تاثیر گذار بر کاهش جذب منابع قرض الحسنه را تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی مردم از مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: وقتی مردم در امرار معاش خود با مشکل رو به رو هستندقادر به پس انداز پول خود نیستند.

وی، عامل تاثیرگذاردیگر را ناشی از اعتماد مردم به بخش بانکی عنوان کرد و افزود: طبق نظرسنجی ها از برخی مشتریان،آن ها معتقد بودند که سپرده های قرض الحسنه آن ها به طور خالص در ارائه تسهیلات دراین بخش مصرف نشده  است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای