شناسه خبر : 12903

اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ۹ شعبه شرکت بیمه تعاون هر کدام زیر یک درصد از کل حق بیمه تولیدی این شرکت را در اختیار داشته‌اند. به گزارش چابک آنلاین، شعب شرق تهران، مشهد و مرکزی به ترتیب با کسب ۱۶.۹ درصد، ۱۶.۶ درصد و ۱۲.۳ درصد از کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در سال ۹۸، بیشترین میزان فروش را در بین شعب این شرکت بیمه‌ای به دست آورده‌اند. همچنین شعبه همدان با کسب یک دهم درصد، شعبه زنجان با کسب دو دهم درصد و شعبه قزوین با کسب سه دهم درصد از حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در سال ۹۸، به ترتیب کمترین میزان فروش را داشته اند.

                                    برای مشاهده تصویر در سایز اصلی برروی آن کلیک کنید

photo_2020-09-13_17-16-57 (2)

ارسال نظر

خدمات بیمه ای