شناسه خبر : 13360

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرسرمایه‌گذاری و امور سهام شرکت بیمه نوین، معتقد است که آیین نامه ۹۷ شورای‌عالی بیمه نیاز به اصلاح اصولی دارد تا نگاه آن بورس محور شود چراکه این آیین نامه هنوز برسپرده‌های بانکی تاکید دارد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، حمیدرضا شماخی،در گفت‌وگوبا چابک آنلاین، اظهار کرد: آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای باید به‌گونه ای تنظیم شود که دست شرکت های بیمه را برای سرمایه گذاری بازتر  بگذارد.

به گفته وی، بهتر است که آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای  عملکرد محور شود به این معنی که شرکت های بیمه ای بتوانند ترکیب سبد سرمایه گذاری خود را در بازارهای قانونی مانند سهام، سپرده های بانکی وخرید ابزارهای مالی بچینند.

مدیر سرمایه‌گذاری و امور سهام شرکت بیمه نوین، گفت: در شرایط مذکور بیمه مرکزی می تواند نظارت کند تا ترکیب سبد سرمایه گذاری شرکت های بیمه با توجه به شاخص های اقتصادی مثل تورم، میزان جی دی پی و متوسط نرخ بازدهی در بازارهای مختلف ازمتوسط بازدهی سالیانه اقتصادی بالاتر باشد.

به اعتقاد شماخی، افزایش سقف 20 درصدی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه هرچند که در کوتاه مدت خوب است اما باید با نگاه عمیق تری به این مساله نگریست.

وی، مدعی شدکه هنوز برخی از شرکت های بیمه ای مدیریت سرمایه گذاری و بدنه کارشناسی لازم جهت سرمایه گذاری در بازار سهام را ندارند و این مساله ریسک کار آنها بالامی برد.

مدیر سرمایه‌گذاری و امور سهام شرکت بیمه نوین بااشاره به اهمیت جبران خسارت به موقع بیمه گذاران از سوی شرکت های بیمه ای، افزود: اگر شرکت های بیمه ای که از شرایط لازم کارشناسی برای ورورد به بازار سرمایه برخوردار نیستند، با توجه به این افزایش سقف، یکباره وارد بازار سرمایه شوند می توانند دچار زیان های سنگینی شوند.

به اعتقاد شماخی، نظارت مالی به گونه ایی که سقف سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای را آزاد گذاشت تا با توجه به الزام ذخایر ابتدای سال و الزام وجود نقدینگی درصدی از ذخایر ابتدای سال خود را در سهام، ملک، ابزارهای مالی و بازار آتی سکه سرمایه گذاری کنند به طوری که بازدهی آنها از متوسط بازدهی بازارهای مختلف مالی بالاتر باشد، می تواند نتایج  بهتری داشته باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای