شناسه خبر : 9682

نرخ حق بیمه قاره آسیا در سه ماه نهایی سال ۲۰۱۹ نسبت به سال های گذشته پنج درصد افزایش داشته و شاخص بازار جهانی بیمه مارش عقیده دارد که این، بزرگ ترین افزایش مرکب در منطقه در طول ۵ سال گذشته است.

به گزارش چابک‌آنلاین، قیمت بیمه املاک شش درصد افزایش یافته و شرکت های بین المللی به دنبال افزایش قیمت در سراسر منطقه هستند.

قیمت بیمه تلفات یک درصد افزایش یافته و بعد از سال ها روند کاهشی، رو به پایداری می رود.

قیمت بیمه مسئولیت حرفه ای و مالی در آسیا پنج درصد افزایش یافته  که بیشترین رشد مشاهده شده در چند سال اخیر است.

افزایش کلی قیمت بیمه در قاره آسیا در سه ماهه سوم سال 2019 کندتر از مشابه آن در سطح جهانی بود که در آن بازه زمانی قیمت بیمه در این سطح، هشت درصد افزایش یافت.

درسطح جهانی، در سه ماهه پایانی سال 2019، نرخ هر سه محصول اصلی بیمه ای افزایش یافته است. 

نرخ بیمه املاک 10 درصد، بیمه تلفات یک درصد و مسئولیت حرفه ای و مالی 14 درصد افزایش یافته است.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای