شناسه خبر : 9432

دبیر هیات‌مدیره انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه ایران اظهار کرد: بیشتر اعضای این انجمن از بیمه استفاده می‌کنند تا اگر خسارتی به آن‌ها وارد شد حداقل از طریق بیمه مبلغی را جبران کنند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، ولی الله داود آبادی در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت:" بعضی از تولید کنندگان از خدمات شرکت های بیمه ای راضی هستند و بعضی نه، که در این مورد برخی از آنها حق دارند و عده ای دیگر هم حق ندارند که ناراضی باشند."

وی بیان کرد: در اینکه همه به صنعت بیمه اعتقاد دارند و بیمه می کنند شکی نیست، اما باید دید که شرایط آن بیمه و بیمه گذار چه هست به عنوان مثال برخی از تولید کنندگان بابت هزینه و حق بیمه مشکل دارند و برخی می گویند خدمات  شرکت های بیمه برایشان کافی نیست.

به گفته داوودآبادی "در مورد بیمه های اجباری جدای از این مساله که شرکت بیمه گر خدمات خوبی ارائه می کند یا خیر بیمه گذار مجبور به بستن قرارداد با شرکت بیمه است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه ایران افزود: استفاده از بیمه در مورد صادر کنندگانی که یک محصول را به سایر نقاط دنیا می فرستند به قوانین و مقررات و کشوری که می خواهد محصول را ارسال کنند بستگی دارد به عنوان مثال در جایی که اجباری هست به ناچار همه بیمه می کنند.

داود آبادی ادامه داد که از سوی انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه ایران در خصوص بیمه تکمیل درمان اعضا حرکتی انجام نشده است زیرا هر واحدهای تولیدی جداگانه برای بیمه درمان تکمیلی اقدام کرده و هر کدام که موفق به راضی کردن پرسنل خود شوند باشند این بیمه را انجام می دهند.

تعداد اعضای انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه ایران در حدود 60 واحد تولیدی است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای