شناسه خبر : 9386

یک خواننده پاپ بیان کرد: تحت پوشش صندوق بیمه هنرمندان قرار داشته و از خدمات‌دهی آن رضایت چندانی ندارد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، قاسم افشار در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: تحت پوشش بیمه از طریق خانه موسیقی است  که هردو بیمه نامه تامین اجتماعی و تکمیل درمان را شامل می شود واز خدمات دهی آن رضایت چندانی ندارد.

وی ادامه داد: شرکت بیمه سرمد، پوشش دهنده بیمه تکمیل درمان صندوق بیمه هنرمندان بوده که هر خسارت را ماه ها بعد و بعد  از گرفتن کلی مدارک پرداخت کرده و در بخش دندانپزشکی فقط نفری یک میلیون تومان پرداخت می کند که با هزینه های درمانی حال حاضراین مبلغ یک شوخی بزرگ است.

این خواننده پاپ اظهار کرد: سازمان های دولتی می توانند با همکاری شرکت های بیمه ای به هنرمندان امتیازاتی را ارائه دهند که هنرمند دغدغه مسائل درمانی و بیمارستانی را نداشته باشد زیرا هنرمندان زمانی که به مشکلی بر می خورند به بن بست می رسند که این موضوع باید توسط محورهای بالاتر از شرکت های بیمه ای حل شود.

افشار تصریح کرد:  اگر همین بیمه نامه های موجود هم هزینه های بیشتری را پرداخت کنند شرایط بهتری ایجاد می شود زیرا شرکت های بیمه ای هزینه ها را قبلا از اشخاص دریافت کرده اند و خیلی از افراد در طول یکسال از بیمه نامه های خود استفاده نکرده و آنهایی هم که استفاده می کنند خدمات جالبی دریافت نمی کنند.

وی افزود: هر بیمه ای که پشتوانه ای برای روزگارکهنسالی واز کار افتادگی باشد قطعا یک امتیاز است و هر چیزی که امتیازی به شخص بدهد و مسائل مالی را جابه جا کند قطعا می تواند خوب باشد

ارسال نظر

خدمات بیمه ای