شناسه خبر : 9273

بنا بر اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شکایت از بیمه آسیا در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار آماری از شکایت های مکتوب دریافت شده بابت عملکرد شرکت های بیمه در شش ماهه اول سال 1398 اعلام کرد، گزارش های ثبت شده در سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران در ارتباط با عملکرد بیمه آسیا در این مدت، نسبت به  مدت مشابه سال قبل، 41 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش و با توجه به کاهش 24 درصدی شکایات مکتوب از شرکت های بیمه در شش ماهه اول سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل ، کاهش شکایات از بیمه آسیا، 17 درصد از متوسط کاهش  شکایات شرکت های بیمه،  پایین تر بوده است.
در گزارش بیمه مرکزی آمده است، با توجه به سهم 8/9درصدی بیمه آسیا از پرتفوی صنعت بیمه و سهم 5/5درصدی شکایات از این شرکت، وضعیت بیمه آسیا در شاخص نسبت سهم شکایات به سهم پرتفو، در  وضعیت مطلوب قرار دارد.
گفتنی است، سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران، برای سهولت ثبت شکایات توسط مردم در سراسر کشور و رسیدگی به شکایات در سریع ترین زمان، در ابتدای سال 1393 توسط اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی راه اندازی شد. 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای