شناسه خبر : 9170

رئیس شعبه تأمین اجتماعی شهرستان اسدآباد گفت: در مجموع ۳۲۰ نفر از ابتدای سال تاکنون در شهرستان برای نخستین بار بیمه تأمین اجتماعی شده‌اند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایسنا، کمال شعبانی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف هستند قبل از به کار گماردن کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند و معاینه پزشکی کارگران در بدو استخدام الزامی است.

وی بیان کرد: هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ضرورت توجه به الزامات قانونی از سوی کارفرما و ارجاع شغل متناسب با توانایی جسمی و روحی افراد است.

وی افزود: در صورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده و در نتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده یا بیماری او شدت یابد، تأمین اجتماعی مقررات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را طبق ماده ۵۰ قانون تأمین‌ اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

شعبانی در ادامه با اشاره به جمعیت ۱۰۰ هزار و ۹۰۱ نفری شهرستان اسدآباد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۶ درصد جمعیت اسدآباد شامل ۴۶ هزار و ۱۵۲ نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که در شهر اسدآباد پوشش بیمه تأمین اجتماعی ۹۱ درصد است.

وی بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی شعبه اسدآباد را ۱۴ هزار و ۱۴۳ نفر و بیمه شدگان تبعی را ۲۵ هزار ۶۹۲ نفر  برشمرد و تصریح کرد: تعداد ۷۴۰۷ نفر در شهرستان اسدآباد بیمه اجباری، ۲۰۰ نفر بیمه اختیاری، ۲۵۱۷ نفر مستمری بگیر و ۳۸۰۰ نفر تبعی مستمری بگیر تأمین اجتماعی شعبه اسدآباد هستند.

شعبانی در بخش دیگری از وجود ۲۸۶ زن سرپرست بیمه تأمین اجتماعی در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: ۳۰۸ قالیباف، ۲۲۵ مددجوی کمیته امداد، ۲۳۰۳ کارگر ساختمانی، ۲۷۱۹ راننده، ۳۹۰ مشاغل آزاد و ۴۶ کارفرمای کارگاه صنعتی نیز در این شهرستان تحت پوشش بیمه شعبه تأمین اجتماعی شهرستان قرار دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای