شناسه خبر : 9102

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: ۷۵ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال در سال جاری برای درمان بیماران خاص استان از سوی این نهاد بیمه‌گر هزینه شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، «محمد رضا جیریایی» افزود: این منابع مالی برای یک‌هزار و ۹۸ نفر بیمار خاص شامل ۵۸ نفر بیمار هموفیلی، ۴۸ نفر تالاسمی، ۲۱۷ نفر دیالیزی و ۲۰۱ نفر پیوند کلیه و ۵۷۴ نفر بیمار مبتلا به ام اس که زیر پوشش خدمات بیمه سلامت استان مرکزی هستند، هزینه شده‌است.

وی ادامه داد: هفت میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال از منابع مالی این سازمان بیمه‌گر برای بیماران هموفیلی، یک میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال برای بیماران تالاسمی و ۴۴ میلیارد و ۵۳۸ میلیون ریال برای بیماران دیالیزی زیرپوشش بیمه سلامت استان مرکزی هزینه شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی خاطرنشان کرد: چهار میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال در این مدت برای بیماران پیوند کلیه و ۱۶ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال برای بیماران مبتلا به بیماری ام اس هزینه شده است.

جیریایی گفت: هر بیمار دیالیزی با میانگین ۲۰۵ میلیون و هموفیلی با ۱۳۲ میلیون ریال بیشترین هزینه‌ها را برای اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی دارند.

وی افزود:  ۵۶۳ هزار نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت استان مرکزی اکنون زیر پوشش خدمات بیمه سلامت استان قرار دارند و از خدمات درمانی مؤسسه‌های طرف قرارداد این سازمان بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۳۱۷ هزار و ۲۲۳ نفر زیر پوشش صندوق روستایی و عشایری هستند و از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده از خدمات درمانی سطوح یک، ۲ و سه بهره‌مند می‌شوند.

جیریایی گفت: ۸۷ هزار نفر نیز زیر پوشش صندوق کارکنان دولت، ۳۲ هزار و ۵۰۳ نفر سایر اقشار، پنج هزار و ۶۸۹ نفر صندوق ایرانیان و بقیه در سبد حمایت صندوق بیمه همگانی این اداره کل قرار دارند.

بیش از ۹۷ درصد از مؤسسه‌های درمانی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و داروخانه استان با اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی طرف قرارداد است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای