شناسه خبر : 8449

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان بیرجند اعلام کرد: استان خراسان جنوبی فاقد کارشناس و ارزیاب مورد تائید بیمه مرکزی است و این موضوع به چالشی بزرگ برای شرکت‌های بیمه‌ای در این استان تبدیل شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، علی ناصحی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: یکی از چالش های اصلی که استان خراسان جنوبی با آن روبه رو است خسارت هایی است که نیاز به کارشناس و ارزیاب دارند.

وی افزود: دراسفند ماه سال 97 از سوی  بیمه مرکزی  اعلام شد که شرکت های بیمه ای نباید از کارشناسانی که ارزیاب بیمه مرکزی نیستند و آزمون ارزیابی را نداده و مصاحبه نشده اند استفاده کنند.

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در استان خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر کمبودی که در استان خراسان جنوبی وجود دارد نداشتن ارزیابان بیمه مرکزی  در رشته های مسئولیت و آتش سوزی و باقی رشته ها است  که  تمام  شرکت های بیمه ای را درگیر این موضوع کرده  و برای ارزیابی باید از کارشناسان و ارزیابان استان های مجاور یا تهران استفاده کنند.

ناصحی اظهارکرد: موضوع دیگری که وجود دارد رقابت های ناسالم مابین شرکت های بیمه ای است  برخی از شرکت ها برای گرفتن بازار نرخ شکنی هایی می کنند که  البته  به خاطرفعالیت شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای که در خراسان جنوبی فعال شده  تاحدودی جلوی  این موضوع گرفته شده است.

وی گفت:  بیمه نامه ای که در استان خراسان جنوبی توجه بیشتری به سمت آن است بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی است.

رئیس شعبه بیمه کارآفرین در شهرستان بیرجند ادامه داد: بیمه نامه ی دیگری که بسیار مورد توجه است بیمه نامه تکمیل درمان است زیرا ادارات ملزم به خرید بیمه نامه  تکمیل درمان برای کارمندان خود هستند.

ناصحی عنوان کرد: ضریب نفوذ بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری دراستان خراسان جنوبی در حدود 0.2 درصد است که تا حدودی پائین تر از میانگین استانی است.

به گفته وی برای افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه در استان خراسان جنوبی در اولین مرحله شرکت های بیمه ای باید تبلیغات گسترده تری داشته باشند زیرا به غیر از شرکت های بیمه ای قدیمی و دولتی ، شرکت های بیمه ی دیگر تنها چند سالی است که در این استان دارای مدیریت استانی هستند و این استان نیاز به شناخت بیشتری از بیمه دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای