شناسه خبر : 7370

هیات دولت تصویب‌نامه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ را اصلاح کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تصویب‌نامه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ را اصلاح کرد.

بر این اساس، هیات وزیران در جلسه بیستم مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ را مورد بازبینی قرار داد.

شرح جدول جزء (الف) بند (۱) در سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است.

مطابق این تصمیم، در قسمت (۱) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «نه هزار و پانصد (۹.۵۰۰) ریال» به عبارت «به عبارت «ده هزار و ششصد (۱۰.۶۰۰) ریال» اصلاح می شود.

همچنین، در قسمت (۲) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «دویست و شش هزار (۲۰۶.۰۰۰) ریال» به عبارت «دویست و هشتاد و پنج هزار و ششصد (۲۸۵.۶۰۰) ریال» اصلاح می‌شود.

ضمنا در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «یکصد و پنجاه و یک هزار (۱۵۱.۰۰۰) ریال» به عبارت «یکصد و شصت و دو هزار (۱۶۲.۰۰۰) ریال» اصلاح می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای