شناسه خبر : 19245

اختصاصی چابک آنلاین؛

هزینه بیمه نیروگاه تولید برق عسلویه مپنا برای چه افزایش یافت؟

هزینه بیمه نیروگاه تولید برق عسلویه مپنا برای چه افزایش یافت؟

شرکت تولید برق عسلویه مپنا، اعلام کرده است که افزایش هزینه بیمه نیروگاه، عمدتا ناشی از تاثیر افزایش نرخ ارز بر تعیین مبلغ ریالی پوشش بیمه نیروگاه بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، هزینه بیمه شرکت تولید برق عسلویه مپنا تا پایان سال گذشته نزدیک به 64975  میلیون ریال ، یعنی 6 میلیارد و 497 میلیون تومان بوده  در حالیکه  این شرکت در سال 98 حدود  16949 میلیون ریال یعنی یک میلیاردو 694 میلیون تومان هزینه بیمه پرداخت کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای