شناسه خبر : 15631

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر برنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران، با اشاره به تعامل دوطرفه و مثبت مابین سندیکای بیمه گران ایران و صندوق نوآوری وشکوفایی ریاست جمهوری،گفت: هدف ازاین تعامل حمایت از زیست بوم نوآوری در صنعت بیمه است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، به تازگی، نشستی باحضورناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری،کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه ونعمتی مدیر فاوای بیمه مرکزی و با هدف بررسی بسترهای استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از فعالیتهای نوآورانه صنعت بیمه در کمیسیون سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران برگزارشد.

"حسین اولیاء" درگفت وگو با چابک آنلاین،گفت: ازسال گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیمه مرکزی وارد تعامل شده و درحال انعقاد تفاهم نامه ای برای حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در صنعت بیمه هستند.

وی، با اشاره به نقش سندیکای بیمه گران ایران، افزود: مقرر شده تا با استفاده از ظرفیت های سندیکا شاهد عملیاتی شدن این همکاری ها باشیم.

مدیربرنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران ،اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان بازوی مالی و سرمایه گذاری حمایت از اقتصاد دانش بنیان نقش کلیدی دررشد و شکوفایی شرکت های دانش بنیان داشته است.

 اولیاء، تصریح کرد: این صندوق فعالیت خود را در سال 91 با سرمایه 30 هزارمیلیارد ریالی آغاز و هدف از تاسیس آن، پشتیبانی و حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان و زیست بوم نوآوری در کشوراست.

وی، بیان کرد: با توجه به حوزه فعالیت این صندوق، کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا به عنوان متولی پیشبرد این طرح تعیین و در جلسه مشترک اخیر این کمیسیون و صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوعات و دستور کار همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با سندیکای بیمه گران در 3 محور تعریف شد.

مدیربرنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران ، ادامه داد: محور نخست، برگزاری رویدادهای تخصصی به منظورمعرفی نیازمندی های صنعت بیمه در حوزه فناوری و نوآوری به شرکت های دانش بنیان خواهد بود.

اولیاء، افزود: ازاین طریق ضمن شبکه سازی و ارتباط بهتر صنعت بیمه و این شرکتها و جذب نخبگان برای حضور در صنعت بیمه، بستری برای ارایه پیشنهادهای همکاری شرکتهای دانش بنیان به مجموعه صنعت فراهم می شود.

وی، اذعان داشت که با تصمیم کمیسیون سرمایه گذاری مقرر شده اقدامات لازم برای برگزاری این رویدادها توسط سندیکا و بیمه مرکزی و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت پذیرد که امیدواریم این امر به زودی محقق شود و شاهد برگزاری این رویدادها باشیم.

مدیر برنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران، خاطرنشان کرد: دومین دستور کار، ارایه محصولات بیمه ای مورد نیاز صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت های دانش بنیان همچون بیمه مسئولیت کالاهای شرکت های دانش بنیان و بیمه اعتباری برای تسهیلات اعطایی این صندوق است که مقرر شد الزامات و ابعاد فنی آن در واحدهای فنی سندیکا با مشارکت شرکتهای بیمه ای مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

اولیاء، سومین محور را تاسیس صندوق پژوهش و فناوری بیمه عنوان کرد و افزود:  طبق ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده شده تا با صدور مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری بستری برای حمایت از فعالیتهای فناورانه ایجاد کندکه دبیرخانه آن در صندوق نوآوری و شکوفایی است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای