شناسه خبر : 15554

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص هر سهم شرکت بیمه پارسیان در پایان اسفند۹۹ به رقم ۴۴۲ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 55 درصد رشد را نشان می دهد.

شرکت بیمه پارسیان به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 99 خود را منتشرکرده است.

در این گزارش،سود خالص شرکت بیمه پارسیان درپایان اسفند99 با رشدی 55 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۱,۷۶۹,۷۰۷ میلیون ریال رسیده است.

سودعملیاتی این شرکت هم 37 درصد رشد  نسبت به سال قبل را به نمایش گذارده است.

هادی اویارحسین، کوروش پرویزیان، علی مدرسی نیا یزدی، نادر صفاجو ومحمود تدین اعضای هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای