شناسه خبر : 15443

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه صندوق مشترک سرمایه گذاری در گذشته در صنعت بیمه وجود داشته و جواب نداده است، افزود: صنعت بیمه در گذشته یک شرکت سرمایه گذاری داشت که بسیاری از پروژه‌های آن شرکت عقیم ماند واین موضوع برای شرکت‌های بیمه‌ای که نیازبه سرمایه گذاری‌های نقد دارند خوشایند نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "عبدالمجید رافع" درگفت و گو با چابک آنلاین، درخصوص صندوق راه اندازی صندوق مشترک سرمایه گذاری درصنعت بیمه گفت  باید مطالعه و بررسی بیشتری انجام  شود.

وی با بیان اینکه اینگونه پروژه ها معمولا کوتاه مدت هستند، افزود: به دلیل اینکه انواع سرمایه گذاریها و ریسک ها وجود دارد،صندوق های این چنینی در بلند مدت جواب نداده است.

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، با اشاره به تجربه های قبلی صنعت بیمه در دوره قبل، خاطرنشان کردکه، اینگونه صندوق ها در صنعت بیمه  وجود داشته اما جواب نداده است.

وی، اظهارکرد: صنعت بیمه در گذشته یک  شرکت سرمایه گذاری داشت که بسیاری از پروژه های آن شرکت عقیم مانده و میلیاردها تومان زیان وارد شده و این موضوع برای شرکت های بیمه ای که نیازبه سرمایه گذاریهای نقد و شناور دارند خوشایند نیست.

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، تصریح کرد: شرکت های بیمه ای نمی توانند با آن صندوق نیازهای خود را برطرف کنند و اینطور به نظر می رسد که صندوق های سرمایه گذاری مشترک برای صنعت بیمه مفید نباشد.

رافع با تاکید براینکه تجربه های موفقی دراین خصوص در صنعت بیمه وجود ندارد، گفت: درحال حاضر نرخ بازده سرمایه درکشور از 15  تا 40 درصد بوده  وقتی که چنین طیف گسترده ای در شاخه های مختلف وجود دارد به اجماع رسیدن خیلی سخت است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای