شناسه خبر : 15417

سودخالص هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در پایان اسفند ۹۹ به رقمی در حدود ۳۸ ریال رسید و رشدی ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین سود خالص شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در پایان اسفند 99 با رشدی ۲۴۹  درصدی به رقم ۱۸۹,۹۱۳ میلیون ریال رسید و سود عملیاتی این شرکت هم در همین مدت به رقم ۱۸۹,۰۶۳ میلیون ریال رسید و رشدی ۲۶۲ درصدی را تجربه کرد.

صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی 20/60 درصد، بیمه مرکزی 19/87 درصد و صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صبا نیک هم 16/03 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه را در اختیار دارند.

از سیدیوسف موسوی نسب سراسکانرود، حسین سلیمی، کیارش مهرانی، امیر حسین ارضاء و محمد هاشم زاده به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای