شناسه خبر : 15387

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بیمه تضمین کیفیت ساختمان برای واحدهای دارای شناسنامه فنی ملکی صادرمی شود، افزود: یکی ازاسناد ومدارکی که برای دریافت شناسنامه فنی ملکی توسط مجری و کارفرما لحاظ می شود، بیمه تضمین کیفیت است و عملیات اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی قدمت زیادی ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "مهیارفرنیا" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: هیچ قانونی مبنی براینکه بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی اجباری باشد وجود ندارد و به صورت سلیقه ای انجام می شود که درصدآن هم خیلی پایین است.

وی،با اشاره به بیمه تضمین کیفیت ساختمان که برای واحدهای دارای شناسنامه فنی ملکی صادرمی شود، افزود: درقانون شناسنامه فنی ملکی که توسط سازمان نظام مهندسی صادرمی شود این موضوع تاکید شده که دفترچه شناسنامه فنی توسط مجری ذیصلاح تکمیل شود.

این عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اظهارکرد: یکی ازاسناد ومدارکی که برای دریافت شناسنامه فنی ملکی توسط مجری و کارفرما لحاظ می شود، بیمه تضمین کیفیت است که بیمه های 5 ساله یا ده ساله توسط مجری اخذ می شود.

فرنیا تصریح کرد: باتوجه به اینکه عملیات اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی قدمت زیادی ندارداز لحاظ تعداد بسیار اندک است.

وی، با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی به لحاظ قانون نظام مهندسی اجباری است، گفت:  قانون، ناظر را ملزم کرده که عملیات ساختمانی را زیر نظر مجری ذیصلاح نظارت کند و درپایان هم مجری ذیصلاح مکلف است که شناسنامه فنی ملکی را تنظیم کند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، توضیح داد:شناسنامه فنی ملکی همان استانداردی است که برای سایر محصولات مصرفی صادرمی شود و ساختمان که از مجموعه ای از مصالح مختلف تهیه شده، با صدور شناسنامه فنی ملکی استانداردهای لازم را خواهد داشت.

وی،خاطرنشان کردکه بیمه انواع مختلفی در ساختمان دارد ویکی بیمه تامین اجتماعی است که برای هر پروانه ساختمانی از کارفرما مبالغی دریافت می شود. 

فرنیا با بیان اینکه این بیمه نامه از ضریب نفوذ بالایی برخورداراست، گفت:  با تمام پروانه های ساختی که درشهرتهران صادرمی شود یک فیش بیمه تامین اجتماعی هم پرداخت می شود، حالا اینکه تامین اجتماعی در قبال این فیشی که دریافت می کند چه خدماتی می دهد خود بحث کلانی دارد.

وی افزود: دررابطه با بیمه های دیگرهمانند بیمه هایی که نگرانی بابت خطرات و حوادث احتمالی وجود داشته باشد توسط کارفرما یا ناظر درساختمان صورت می گیرد مثلا بیمه حوادث کارگاهی یا بیمه اشخاص ثالث که در طول ساخت با فشار ناظرین انجام می شود.

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه مشکل عمده در ضریب نفوذ کم بیمه ، نبودبیمه تضمین کیفیت است که بیمه ای است که بعد از اتمام عملیات ساختمانی و حاضر شدن یک واحد ساختمانی نیاز است.

فرنیا خاطرنشان کردکه شناسنامه فنی ملکی درعمده ساختمان ها صادر نمی شود و درنتیجه بیمه تضمین کیفیتی  نیزوجود ندارد.

وی، تاکید کردکه، سازمان نظام مهندسی اصرار بر این دارد که ساختمان حتما توسط مجری ذیصلاح یعنی مجری که دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی است و دارای صلاحیت لازم برای اجرای پروژه ساختمانی است صورت بگیرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت:  اگر مجری ذیصلاح الزامی شود بسیاری از مشکلات برطرف شده زیرا یکی از وظایف مجری ذیصلاح  تهیه شناسنامه فنی ملکی است که شناسنامه فنی هم درنهایت باعث می شود که آیتم هایی که به بهره بردارداده می شود بالا رود.

فرنیا درپاسخ به این سوال که آیا بیمه تضمین کیفیت از لحاظ قانونی اجباری است، اظهارکرد:به لحاظ قانون نظام مهندسی اجباری است  اما به لحاظ عملیاتی بستگی به نظرشهرداری ها و مراکز صدرو پروانه دارد.

وی اذعان داشت که،  درحال حاضر شهرداری تهران در پروانه ساختمانی ، مجری ذیصلاح را ثبت نمی کندو سازمان نظام مهندسی از ناظران می خواهد که تا زمانی که مجری ذیصلاح توسط کارفرما معرفی نشده شروع به کار نکنند.   

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت که مشکل عمده در ضریب نفوذ کم بیمه ، نبودبیمه تضمین کیفیت است ، بیمه ای است که بعد از اتمام عملیات ساختمانی و حاضر شدن یک واحد ساختمانی نیاز است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای