شناسه خبر : 15299

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، با اشاره به شرکت‌های جدیدالتاسیس بیمه‌ای که وابسته به بانک‌ها هستند، گفت: از اینگونه شرکت‌ها استقبال خوبی شد که دلیل اصلی آن کم ریسک بودن بانک مرجع بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"فرشید اردبیلیون جهانی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: به طور معمول در بازار سرمایه ، قیمت های یکسری از صنایع در مقطعی از سایر صنایع عقب می ماند یعنی قیمت این صنایع نسبت به میانگین بازار به هردلیلی جامانده است.

وی همین امر را یکی از دلایل استقبال از سهام شرکت های بیمه ای درچند ماه گذشته دانست و افزود: خریداران به سمت این سهام می آیند تا جایی که قیمت ها به تعادل می رسد وعقب ماندگی قیمتی جبران می شود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، اذعان داشت که در چندماه گذشته زمانی که سهم ها در بازار هرروز روبه جلو می رفت این دیدگاه نسبت به صنعت بیمه در بازار سرمایه وجود داشت که قیمت  این سهم ها از قیمت بازار جامانده اند.

اردبیلیون جهانی با اشاره به تحول صنعت بیمه و نقش مهم آن در جامعه کنونی، گفت: به دلیل ریسک هایی که به وجود آمده و افزایش نسبی شناخت جامعه نسبت به بیمه، استقبال از این صنعت هم زیاد می شود.

وی بیمه کرونا و بیمه آتش سوزی را نمونه ای از بیمه نامه هایی دانست که دراین سال با اقبال روبه رو بوده اندو افزود: شرکت های بیمه ای که تخصصی تر عمل می کنند هم طرفداران خودرا دربازار سرمایه دارند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، تصریح کرد: سرمایه گذاران بازار در صنعت بیمه بهترین ها را انتخاب کرده و سرمایه گذاری می کنند برخی از شرکت های بیمه ای وابسته به بانک ها هستند که خود این بانک ها هم تخصصی بوده و ریسک کمتری دارند.

اردبیلیون جهانی، معتقد است که، صنعت بیمه درچندوقتی که بازار در اوج قرارداشت خود را به سایر صنایع رسانده و سهام این شرکت ها برای سرمایه گذاران جذاب شده و با پیش بینی که در خصوص بهبود روابط با کشورهای خارجی و ایجاد روابط مجدد وجود دارد، صنعت بیمه در بخش اتکایی می تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، افزود: پیش بینی ها درخصوص صنعت بیمه خوب است و سهام جذابی برای سرمایه گذاران در سال 1400 خواهد بود.

اردبیلیون جهانی، با بیان اینکه صنعت بیمه در مواقعی هم که افت کرده، افت کمتری در بازار داشته است، گفت: میزان سنجش خوب بودن یک سهم، هم در بازار مثبت و هم در بازار منفی مطرح است و در بازاری که به سمت پایین بوده، صنعت بیمه در مقایسه با سهامی که به شدت سقوط کردند مقاومت خوبی داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای