شناسه خبر : 15184

اختصاصی چابک آنلاین؛

آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و بیمه مرکزی از سهامداران شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به شمار می‌روند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، طبق آخرین گزارش، بیمه مرکزی ۰.۷۴ درصدو شرکت بیمه ایران ۱.۵۵ درصد از سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه را در اختیار دارند.

همچنین شرکت های بیمه آسیا و البرز به ترتیب ۰.۳۹و ۰.۲۸ درصد از سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه را از آن خود کرده اند.

ازشرکت بازتاب سهام توس، شرکت سپهر نوید آفرین، شهرداری تهران، شهرداریها به استثنای شهرداری تهران، سازمان ملی زمین و مسکن، آتیه فروز سبحان و شرکت تعاونی مهراندیشان رفاه به عنوان سایر سهامداران شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه یاد می شود.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای در ایران است که حدود ۲۶ سال از تاریخ تاسیس آن می گذرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای