شناسه خبر : 15143

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون اجرایی وعضوهیات مدیره شرکت بیمه آرمان، بیان کرد: صنعت بیمه به نسبت کشورهای پیشرفته در بخش هوشمند سازی اندکی عقب است اما با روندی که پیش می‌رود و حمایت بیمه مرکزی از استارت آپ‌ها و مکانیزه کردن سیستم بیمه، در آینده‌ای نزدیک شاهد فرآیند صدور بیمه نامه تا پرداخت خسارت به صورت مکانیزه خواهیم بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "حمیدرضا امیرحسنخانی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت:  درخصوص هوشمند سازی و صدورمکانیزه بیمه نامه تا فرآیند پرداخت خسارت کارهای خوبی در صنعت بیمه انجام شده و شرکت های بیمه ای زیرساخت های خوبی را آماده کرده اند.

معاون اجرایی شرکت بیمه آرمان، اذعان داشت که، یکی از دلایلی که شرکت های بیمه ای تاکنون موفق به پیشروی در اینکار نشده اند، شرایط اقتصادی و روابط بین الملل است که تعامل با کشورهای دیگردچار مشکل شده است.

امیرحسنخانی، اظهارکرد: از سخت افزار آی او تی که دراتومبیل نصب می شود می توان برای هوشمند سازی بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل که تاکنون در چندین کشور هم اجرایی شده، استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل شرایط موجود نمی توان این محصول را وارد کرد، گفت: در بخش واردات مشکلاتی وجود دارد و همچنین موضوع افزایش قیمت قطعات الکترونیک است که در صورت تولید در داخل کشورهزینه بسیار بالایی برای شرکت ها دارد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، خاطرنشان کرد که، باتوجه به هزینه بالای این محصول برای عموم جامعه قابل استفاده نخواهد بود و فقط برای بخشی از جامعه قابل استفاده خواهد بود بنابراین  اینکا ر نمی تواند به صورت عمومی  در داخل کشور اجرایی شود.

امیرحسنخانی، تصریح کرد: اگرشرکت های خودروساز بتوانند دراین بخش مشارکت کنند وسیستم آی او تی را در ماشین ها نصب کنند شرکت های بیمه ای می توانند با آنها مشارکت کنند و خدمات مطلوبی از جمله خدمات بیمه نامه های کیلومتری، روزانه، پرخطر، کم خطررا به جامعه ارائه دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای