شناسه خبر : 15080

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، با بیان اینکه پیش بینی بازاراین بود که صنعت بیمه تجدید ارزیابی خوبی داشته باشد، افزود: شرکت‌هایی که از گذشته سهم خوبی داشتند باتوجه به رشد خوب بازار، رشد خوبی داشتندو برای سرمایه گذاران کم ریسک، سهم خوبی بود و بازار هم از آنها به خوبی استقبال کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "کمال خانزاده" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: روندی که سهام شرکت های بیمه ای از خرداد تا مرداد 99 داشت به دلیل روند بازاربود و بخشی دیگرهم به دلیل پرتفوی خوب این شرکت ها بود.

وی،افزود: دارایی های ثابت شرکت های بیمه ای در 15 سال گذشته تجدید ارزیابی نشده بود و پیش بینی  بازار این بود که باتوجه به دستورالعمل تجدید ارزیابی دارایی، این صنعت تجدید ارزیابی خوبی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، خاطرنشان کردکه تقریبا تمامی شرکت های بیمه ای تجدید ارزیابی خوبی انجام دادند به اضافه اینکه برخی از شرکت ها همانند البرزو آسیا، پرتفوی سهام خوبی نیز داشتند.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه از بهمن  98 تا مرداد 99 شرایط خاص و استثنائی را تجربه کرد که بعید است در 4 تا 5 سال آینده این شرایط مجدد اتفاق بیفتد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، با بیان اینکه در این دوره زمانی در بازار جهشی بزرگ از لحاظ ارزش بازاراتفاق افتاده است، افزود: قبل ازاین جهش، ارزش بازارتمامی صنایع نسبت به شرکت های حوزه منطقه خاورمیانه، یک سوم ارزش بازار راداشت.

خانزاده، اذعان داشت که بازار سرمایه  در این دوره یک جهش فرا منطقه ای پیدا کرد که دلایل آن، کاهش ریسک سیاسی و مقطعی هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تمامی کسب و کارها بود که باعث شد نقدینگی بزرگی وارد بازارشود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، اظهارکرد: همه شرکت هایی که در بازار بودند از جمله شرکت های بیمه ای از این فرضت منفعت بردند و بخشی از شرکت ها هم دراوج بازار عمده پرتفوی خود را نقد کردند.

خانزاده با بیان اینکه بازار سهام در سال آینده رشد معقولی خواهد داشت، تصریح کرد: بازار رشدی در حد تورم شاید هم بیشتر از تورم داشته باشد.

وی،پیش بینی کرد که در بازار سرمایه سال 1400 ، صنایع بنیادی بازدهی معقول می دهند وسهم های غیر بنیادی مجددا باید اصلاحات قیمتی داشته باشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای