شناسه خبر : 15066

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، با بیان اینکه ایده‌های نو باید در شرکت‌های بیمه‌ای به وجود بیاید، افزود: ایده تبدیل به فکر و فکر تبدیل به برنامه و برنامه، اجرایی می‌شود و بیمه مرکزی هم باید بر روی این ۴ مرحله نظارت داشته باشد که منطقی و در راستای منافع ملی به وجود بیاید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"معصوم ضمیری" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی، بخش مربوط به تزریق ایده های نو از وظایف قانونی بیمه مرکزی نیست هرچند ممکن است درمقاطعی و به صورت محدود اینکاررا انجام دهد.

وی،درخصوص شفافیت صورت های مالی شرکت های بیمه ای، اظهارکرد: شفافیت امری نسبی است ویکی از اهداف صنعت بیمه ،حرکت به سمت شفافیت کامل است.

ضمیری، معتقد است که حرکت صنعت بیمه به سمت شفافیت یک حرکت قطعی و توام با برنامه ریزی است که بر نمی گردد یعنی به سمت شفافیت کامل حرکت خواهد کرد ولی باید به آن زمان داد.

وی، با بیان اینکه صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع ازشفافیت نسبی بالایی برخوردار است، افزود: شرکت های بیمه ای اطلاعاتی را منتشر می کنند که از آن اطلاعات می شود برای تحلیل شرکت ها بهره گیری کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، درخصوص اینکه راننده محور شدن یکی از مطالبات سال 99 بود و چرا به مرحله اجرا نرسیده، گفت: راننده محور شدن بیمه شخص ثالث بسترهایی را می طلبد که این بسترها دراختیار صنعت بیمه نیست.

ضمیری با بیان اینکه یک بخش ازاین بستر سازیها باید در جامعه اتفاق بیفتد، ادامه داد: تا وقتی بسترهای لازم آماده نباشد شرکت های بیمه ای نمی توانند کارخودرا به طور کامل انجام دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای