شناسه خبر : 14910

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، با بیان اینکه درحال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای و نهاد ناظر سعی می‌کنند که شفافیت کامل ایجاد شود، افزود: بیمه مرکزی با تدوین آیین نامه‌های جدید وصدور بخش نامه ،شفافیت خوبی ایجاد کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مهدی مهدوی" درگفت و گو با چابک آنلاین، بابیان اینکه مابین شرکت ها باید هم افزایی وجود داشته باشد، افزود: هرچقدر این بخش فعال باشد به نفع صنعت بیمه است و باتوجه به اینکه روزانه اطلاعات جدیدی در سنهاب تزریق می شود بسیار خوب است که این اطلاعات به شرکت های بیمه ای برگشت داده شود.

مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، اذعان داشت که، اگر اطلاعات وارده به سنهاب به صورت سیستماتیک به سامانه بیمه گری شرکت های بیمه ای برگشت می خورد بسیارخوب می شد.

مهدوی با اشاره به سامانه بدهکاران بزرگ صنعت بیمه که در بیمه مرکزی بارگذاری شده است، ادامه داد: درج اطلاعات بیمه گذاران در این سامانه اختیاری است و معمولا به دلیل اینکه در روال کاری شرکت های بیمه ای تاثیری ندارد خیلی به آن توجهی نمی شود.

وی تصریح کرد: بازار بیمه صرفا فنی نیست و بخشی از آن رقابت است که بهتر است شرکت ها بیشتر در بخش خدمات با یکدیگر رقابت کنند تا در بخش نرخ.

مدیر عامل شرکت بیمه سرمد درخصوص چرایی اجرایی نشدن راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث درسال 99،گفت: مسئله اصلی در راننده محور شدن این است که فرد باید به اندازه تمامی اعضای خانواده که از اتومبیل استفاده می کنند حق بیمه بپردازد.

مهدوی ادامه داد: هرشخصی دررانندگی ریسک خودرا دارد اما پرداخت حق بیمه به اندازه تعداد نفرات خانواده تبعات اقتصادی برای سبد هزینه ای و درآمدی خانوار دارد که همین امر منجر به تاخیر در اجرایی شدن این موضوع شد.

وی یکی دیگرازعوامل تاخیر دراجرایی شدن این امر را موضوعاتی خارج از صنعت بیمه برشمرد و افزود: آیین نامه ها ودستورالعمل ها در نحوه پلاک گذاری با این موضوع فاصله دارد که ربطی به صنعت بیمه ندارد ولی زیرساخت ها بایدآماده شود .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای