شناسه خبر : 14836

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز،گفت که درکنار شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های خصوصی کوچک ،کمک موثری به ظرفیت اتکایی بازار بیمه ایران می کنندزیرا شرکت‌های کوچک ازطریق بازار سرمایه متولد شده اما شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند از حمایت دولت برخوردار باشند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "علیرضا پورحسن" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: ادغام شرکت های بیمه گر اتکایی کوچک و تاسیس یک شرکت بیمه گر ملی در آینده خوب خواهد بود ولی باتوجه به شرایط کنونی کشور، این امردرست نیست.

وی، با بیان اینکه، وجود شرکت های کوچک باعث جذب سرمایه از بازاربورس می شود، افزود: با تاسیس شرکت های اتکایی کوچک، باتوجه به شرایط کنونی کشور، ریسک بین شرکت ها تقسیم می شود.

مدیربیمه های اتکایی شرکت بیمه البرز، اذعان داشت که وقتی صحبت از یک شرکت بزرگ ملی می شود یعنی این شرکت تحت حمایت دولت تاسیس می شود درنتیجه تمامی سیستم های دولتی روی آن پیاده خواهد شد و آن نگاهی که بخش خصوصی برروی بازاربیمه دارد منتفی می شود.

پورحسن با اشاره به شرکت های اتکایی موجود در کشورهای درحال توسعه، ادامه داد: در این کشورها شرکت های بزرگ اتکایی دولتی به دنبال پذیرش در بازار سرمایه هستند.

وی خاطرنشان کرد که، شرکت جی-آی-سی هند زمانی شرکتی دولتی بود اما در بازار سرمایه دنیا جذب شده و از طریق جذب سرمایه از بازار سرمایه در بازار اتکایی دنیا فعالیت می کند.

پورحسن تصریح کرد:  دردرازمدت همین شرکت های کوچک  میتوانند ادغام شوند و شرکت بزرگتری را تشکیل دهند و ریسک های بزرگتری را بپذیرند واین درصورتی است که بتوان وارد بازارهای بین المللی شد.

مدیربیمه های اتکایی شرکت بیمه البرزافزود: ورود به بازارهای بین المللی و کسب درآمد یا پذیرش ریسک از آنها مستلزم آن است که شرکت بسیار بزرگ و قوی وجود داشته باشد و این امر،مستلزم ورود به بازارهای بین المللی است.

وی،گفت: ورود به بازارهای بین المللی نیازمندسرمایه زیاد و ظرفیت بالای ریسک پذیری دارد و برای اینکه  شرکت ها ریسک بازارهدفی که تعیین شده را بپذیرند قطعا باید دارای سرمایه بالایی باشند و اگر شرکت های کوچک نمی توانند در آن بازارها فعالیت کنند باید درهم ادغام شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای