شناسه خبر : 14776

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فنی شرکت بیمه البرز، با بیان اینکه خدمات شرکت‌های بیمه‌ای متناسب با سایر شاخص های اقتصادی و توسعه کشور است، افزود: عمده سرمایه‌هایی که تحت پوشش بیمه‌ای قرارگرفته اند بر اساس الزامات دستگاه‌های حاکمیتی وسازمان‌های دولتی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "احمدصفرزاده" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه ای همه خدمات را پوشش می دهند اما در سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کشور نگاه آینده نگرانه وجود ندارد.

وی، با بیان اینکه شاید خدمات شرکت های بیمه ای در مقایسه با استانداردهای جهانی مناسب نباشد، افزود: خدمات شرکت های بیمه ای متناسب با سایر شاخص های اقتصادی و توسعه کشور است.

معاون فنی شرکت بیمه البرز، اذعان داشت که، عمده سرمایه هایی که تحت پوشش بیمه ای قرارگرفته اند بر اساس الزامات دستگاههای حاکمیتی و سازمان های دولتی است.

صفرزاده ادامه داد: بخش دیگر پوشش های بیمه ای مربوط به واحدهای خصوصی است که کارآفرینان و مدیران واحدهای خصوصی با توجه به ملموس بودن ریسک وخطردرمجموعه های خود این پوشش هارا خریداری می کنند.

وی، با اشاره به فعالیت 80 هزاربازاریاب، نماینده و کارگزار بیمه ای، ادامه داد: اطلاع نداشتن  بنگاههای اقتصادی از خدمات بیمه ای پذیرفتنی نیست.!

معاون فنی شرکت بیمه البرز،تصریح کرد: بیشترین دلیل اینکه سرمایه های کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند، ناشی از ملاحظات اقتصادی افراد است.

صفرزاده خاطرنشان کردکه، درحال حاضر پوشش اتکایی خارج از کشور هم وجود ندارد اگر زلزله ای همانند زلزله کرمانشاه دودفعه در کشور تکرارمی شد فاجعه بزرگی اتفاق می افتاد.

وی اظهارکرد: همه به محض وقوع زلزله به کمک دولتی متوسل می شوند درصورتیکه اگر ساز وکار سیستم های مرتبط با پوشش های بیمه ای از جانب متولیان ومدیران به درستی انجام شود در زمان وقوع اینگونه خسارت ها دولت فقط نقش امدادی و عملیات نجات را ایفا می کند.

معاون فنی شرکت بیمه البرز، با ابراز امیدواری از اینکه این معضل با تاسیس صندوق بیمه همگانی تا اندازه ای برطرف شود، گفت: دولت تنها باید نقش ستادی برای عملیات امداد و نجات انجام دهد وتامین بودجه ،مرمت و بازسازی به عهده شرکت های بیمه ای باشد.

صفرزاده اذعان داشت که، بیمه درکنار توسعه اقتصادی سنجیده می شود و انتظارات باید متناسب با اقتضائات و شرایط کشور باشد و اگر مشکلی در صنعت بیمه با وجود فعالیت 30 شرکت وجود دارد اضافه کردن شرکت بیمه ای جدید این مشکل را حل نمی کند.

وی معتقد است که، زمانیکه بنگاههای اقتصادی به آن سطح بهره وری مورد انتظار دست نمی یابند برای مدیریت  هزینه های خود برخی از اقدامات را انجام نمی دهند وبیمه را هم مانند هزینه درنظر می گیرند.

معاون فنی شرکت بیمه البرز، گفت: اشخاصی که کارو فعالیت تولیدی انجام می دهند نباید حق بیمه را به عنوان هزینه ببینند زیرا پوشش بیمه ای ضامن استمرار فعالیت موسسه تولیدی، خدماتی و صنعتی برای سنوات آتی است.

صفرزاده افزود: نبایدهزینه های مرتبط با خدمات بیمه ای را مثل هزینه های استهلاکی در نظر گرفت زیرا همین  دیدگاه باعث می شود به دلیل  صرفه جویی ،پوشش های بیمه ای خریداری نشود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای