شناسه خبر : 14808

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بیمه ما، اظهارکرد: اهم مشکل شرکت‌های بیمه‌ای نبود استاندارد‌های تعریف شده و واحد برای ایجاد سطح کیفی مناسب و یکپارچه ودر عین حال، تولید کدینگ‌های متفاوت و بروز مغایرت و مشکلات اجرایی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، چندی پیش قاسم نعمتی،مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی گفت که هر رشته‌ای که مبتنی برکدیکتا شد، انبوهی از استانداردها تعیین و به شرکت‌های بیمه ای هم ابلاغ شد اما متاسفانه بطور کامل پیاده سازی نمی شود.

در این رابطه، "فرزاد غلامی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: در راستای حرکت به سوی دولت الکترونیک و هوشمند سازی صنعت بیمه،لزوم سامانه سنهاب و کدیکتا در تمامی رشته های بیمه ای به عنوان یک عامل تسهیل کننده خدمات الکترونیک و همچنین بازدارنده ، مشهود و امری اجتناب ناپذیر است.

وی ، خاطرنشان کرد که با دو مرحله ای شدن کنترل های بیمه مرکزی  بسیاری از خطاهای کاربری کاهش یافته است.

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بیمه ما، افزود:چالش عمده  شرکت های بیمه ای عدم استفاده و بروزرسانی استاندارد های کدینگ و نام گذاری ها در تمامی رشته ها است که این خود مانعی بر گردآوری و تفسیر سیستماتیک داده ای است. 

وی، با اشاره به لزوم بازنگری و اصلاح جداول پایه سامانه های بیمه ای، اظهارکرد: با تکمیل و تصحیح اطلاعات پایه سامانه بیمه ای و پایدار سازی سامانه های بیمه مرکزی برای پاسخ مناسب و به موقع به درخواست های ارسالی ، میتوان این مشکلات را برطرف کرد. 

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بیمه ما چالش دیگر را عدم کنترل ثبت مجدد پیشنهاد توسط دو یا چند شرکت بیمه ای در رشته ثالث و صدور بیمه نامه توسط شرکتی که سریعتر مراحل صدور را انجام دهد، برشمرد و افزود: این امر باعث ایجاد مغایرت و بروز مشکلات اجرایی برای شرکت های بیمه ای می شود.

غلامی، با بیان اینکه صدورعمر انفرادی بیمه نامه های قدیم بدلیل مشکلات هویتی و تکمیل مشخصات با فرمت ناصحیح باعث ایجاد خطا می شود،گفت: مشکل عدم دریافت کد یکتا بدلیل عدم پاسخ مناسب سامانه بیمه مرکزی و دریافت خطاهای Time-Out است.

وی، با بیان اینکه غالب اختلاف نظرها بر زمان اجرا وپیاده سازی تغییرات و درخواست ها متمرکز است، ادامه داد: با توجه به استراتژی شرکت های توسعه دهنده سامانه های جامع بیمه ای که همان پیشتاز بودن وهمسو شدن با تغییرات فرآیند های کسب وکار و تغییر پلتفرم است ، محدودیتی از نظر فنی و سیستمی وجود ندارد.

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات شرکت بیمه ما، گفت: فقدان یک استاندارد و کدینگ مرجع دلیل این تناقضات است که با همکاری نزدیک شرکت های بیمه ای وبیمه مرکزی بعنوان متولی در این حوزه ، کشتی صنعت بیمه به سلامت عبور کرده و با ایجاد یک زبان واحد در آینده شاهد تغییرات مثبت و موثری خواهیم بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای