شناسه خبر : 14753

اختصاصی چابک آنلاین؛

کارشناس محاسبات فنی شرکت بیمه ملت، بیان کرد: با شیوع بیماری کووید-۱۹بررسی تاثیراین بیماری بر خسارت‌ها به یکی از چالش های پیش روی صنعت بیمه تبدیل شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "منیر گودرزی" در نشست ارائه مقاله با عنوان " پیش بینی تأثیر بیماری همه گیر کووید-19 بر مجموع خسارت های بیمۀ درمان تکمیلی گروهی در شرکت بیمۀ ملت"، گفت: مدل بندی وپیش بینی مجموع خسارت های آینده بیمه گذاران بر اساس اطلاعات خسارات گذشته و رده های مختلف ریسک همواره یکی از مسائل مهم در بیمه های درمان بوده است.

وی، افزود: نتایج مدل بندی خسارت ها در زمینه های مختلفی از جمله قیمت گذاری، تعیین حق بیمه، کنترل هزینه ها، ذخیره گیری، مدیریت ریسک و بازاریابی می تواند به کار گرفته شود.

وی،بیان کرد: نتایج نشان داد که دربیشتر پوشش ها مجموع خسارت های پیش بینی شده در هر قرارداد در وضعیت تداوم بیماری بسیار کمتر از مجموع خسارت های پیش بینی شده آن قرارداددر وضعیت مهار بیماری است.

وی گفت: در بازه زمانی که این پژوهش انجام شد یعنی در تابستان 99 مدت زمان زیادی از بیماری نگذشته بود و اطلاعات کمی وجود داشت وبیمه شدگان در یک شوک اولیه بودند و با ترسی  که وجود داشت از مراجعه غیر ضروری به مراکز درمانی خودداری می کردند.

کارشناس محاسبات فنی شرکت بیمه ملت، ادامه داد: هم اکنون با کم شدن ترس اولیه و با انتشار خبرهایی مبنی بر کشف واکسن الگوی مراجعه و الگوی هزینه خسارت های وارد شده به شرکت های بیمه ای تغییر کرده بنابراین لازم است که این مدل بندی و این پیش بینی دوباره تکرار شود.

مقاله پیش بینی تأثیر بیماری همه گیر کووید-19 بر مجموع خسارت های بیمۀ درمان تکمیلی گروهی در شرکت بیمۀ ملت با همکاری خالد معصومی‌فرد و سروش امیرحشچی کارشناسان محاسبات فنی شرکت بیمه ملت و ریحانه جناتی کاشانی رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی شرکت بیمه تجارت‌نو نگاشته شده و دراین پژوهش پیش بینی تاثیر بیماری کووید 19 بر مجموع خسارت های قراردادهای بیمه درمان تکمیلی گروهی فعال در شرکت بیمه ملت در بازه زمانی 15 شهریور تا پایان اسفند 99 بررسی شده است.

 

  • محمد

    سلام...عالی بود

ارسال نظر

خدمات بیمه ای