شناسه خبر : 14637

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون اداره اکچوئری شرکت بیمه سامان،بیان کرد:توسعه صندوق بیمه حوادث همگانی را می‌توان به‌عنوان یک راهکار اساسی، گام‌ مهمی در مدیریت ریسک سوانح طبیعی مد نظر قرارداد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "پرویز مرادی"، در نشست ارائه مقاله با عنوان "بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر صنعت بیمه"،گفت:کشور ایران در معرض ریسک‌های فاجعه آمیز بوده و تاثیرات سیل، طوفان و به‌طورکلی تغییر اقلیم برکشور ایران زیاد است.

وی،ادامه داد: به‌عنوان مثال سازه‌های ساختمانی درکشورهزینه‌های زیادی رااز سوی ریسک‌های تغییر اقلیم متحمل می‌شوند.

معاون اداره اکچوئری شرکت بیمه سامان،بیان کرد:توسعه صندوق بیمه حوادث همگانی را می‌توان به‌عنوان یک راهکار اساسی، گام‌های مهمی در مدیریت ریسک سوانح طبیعی مد نظر قرارداد.

وی،افزود:کاربسیارجالب و حرفه‌ای که در شرکت‌های بیمه خارجی و کشورهای پیشرفته انجام می‌شود ارائه اوراق بهادار بلایای طبیعی در بازارسرمایه است و با این راهکار،ریسک وقوع حوادث ناشی از سیل،صاعقه و طوفان به بازار سرمایه منتقل می‌شود.

مرادی، اضافه کرد: با ارائه اوراق بهادار بلایای طبیعی در بازارسرمایه ، کسری ذخایر سرمایه‌ای بیمه‌گران هم تامین شده و یک تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.

وی، راهکار دیگر برای مقابله با ریسک تغییر اقلیم در صنعت بیمه را ارائه محصولات جدید بیمه‌ای متناسب با ریسک تغییراقلیم دانست و افزود: محصولات بیمه‌ای باید نوآورباشند و محصولات قدیمی را هم برای سازگاری بیشتر با ریسک تغییرات اقلیم باید رشد و توسعه داد.

مقاله"بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر صنعت بیمه" با همکاری سیدامیدمیررفیع کارشناس نظارت صدور بیمه‌های زندگی و غزاله سادات فخارزاده معاون مدیر بیمه‌های زندگی بیمه سامان به نگارش در آمده و در این پژوهش تأثیر تغییرات اقلیمی بر خسارت‌های بیمه آتش‌سوزی در شرکت بیمه سامان در دوره زمانی 1389 تا 1398 بررسی شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای