شناسه خبر : 14573

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان، عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور را یکی ازعوامل کوچک ماندن کیک بیمه در کشور برشمرد و گفت: سهم بیمه‌های زندگی در کشور با وجود تمامی تلاش‌ها به ۱۴ درصد رسیده که نسبت به سایر کشورها عدد کمی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "سید محمد آسوده خلجانی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: عوامل متعددی در کوچک ماند کیک صنعت بیمه دخیل هستند که یکی از اساسی ترین آنها نبود فرهنگ بیمه در مسئولین است اما در سال های اخیر به مسئله بیمه بسیارپرداخته شده است.

وی افزود: زمانی که صنعت بیمه درتمام دنیا به سوی خصوصی شدن پیش می رفت، این صنعت در کشورما دولتی شد، و صنعت بیمه در یک دوره بیست ساله از سال های  60 تا 80 فقط دولتی و تعداد محدودی بود.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان، خاطرنشان کرد: درست است که می گوییم 80 سال صنعت بیمه اما بیشتر بیمه ایران به عنوان یک شرکت بیمه دولتی فعال بود و چند شرکت بیمه ای که در سال های 50 تا 56 تاسیس و بلافاصله دولتی شدند.

آسوده خلجانی، با بیان اینکه صنعت بیمه از سال 60 در بخش دولتی قرار گرفته، افزود: کیک بیمه در بخش دولتی به دلایل گوناگونی همانند بروکراسی که دردولت است نمی تواند خیلی بزرگ شود.

وی خاطرنشان کرد که از سال 80 شرکت های بیمه ای جدیدی تاسیس شده و صنعت بیمه به شکل کنونی دارای 18 سال سابقه است که میانگین عمر شرکت ها 9 سال می شود.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان عدم گسترش بیمه های زندگی در کشور را یکی دیگر از عوامل کوچک ماندن کیک بیمه در کشور برشمرد و گفت: سهم بیمه های زندگی در کشوربا وجود تمامی تلاش ها به 14 درصد رسیده که نسبت به سایر کشورها عدد کوچکی است.

آسوده خلجانی،یکی دیگراز دلایل کوچک ماندن کیک صنعت بیمه را عدم ثبات مدیریتی عنوان کرد وگفت: عمر مدیریتی مدیران شرکت های بیمه ای رده اول  جهان بین 15 تا 20 سال است در حالیکه درصنعت بیمه ایران گاهی پیش آمده که دریک سال 17مدیرعامل جابجا شده اند.

وی، اذعان داشت که ضعف در قوانین و مقرارت گذاری باعث شده که صنعت بیمه مقداری نسبت به سایر صنایع کوچک بماند البته صنعت بیمه به اندازه سهم خود فعالیت خوبی داشته ومیانگین نفوذ بیمه  دربخش بیمه های غیرزندگی از کشورهای منطقه خیلی عقب نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای