شناسه خبر : 14509

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه تفاوتی جدی با سرمایه‌گذاری در سایر صنایع دارد،افزود: اصل نخست در صنعت بیمه ایفای به موقع و دقیق تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر با هدف تضمین حقوق بیمه‌گذاران و همچنین صیانت حقوق سهامداران است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مسعود بادین"درگفت وگو باچابک آنلاین،گفت: سازوکارسرمایه‌گذاری موسسات بیمه‌ای در آیین‌نامه 97 مصوب شورای عالی بیمه مشخص شده که حدود و سقف یا نصاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه ای را به طور دقیق و شفاف تعیین می‌کند.

وی، افزود: حداقل سرمایه گذاری مجاز از محل ذخایر ریاضی سهم نگهداری شرکت‌های بیمه ای نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 20 درصد و حداکثر 60 درصد تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه شرکت‌های بیمه ای در دایره آیین‌نامه یادشده موظف به رعایت مقررات هستند، افزود:شرکت ها اجازه دارند منابع خود را به تفکیک اینکه  ناشی از کدام محل باشد، بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده در قالب مشخص شده در آیین نامه سرمایه‌گذاری کنند.

بادین ادامه داد: در سرمایه‌گذاری صنعت بیمه مهم است که احتیاط‌های لازم، جدی گرفته شود وشفافیت در سرمایه‌گذاری و متنوع نگه ‌داشتن سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها یک مساله کلیدی است، جنس مدیریت ریسک سرمایه‌ها و منابع شرکت‌های بیمه ای متفاوت با دیگر صنایع محسوب می‌شود و نمی‌توان بی‌احتیاطی کرد.

وی، اظهارکرد: به طور مثال اگر یک شرکت بیمه‌گر در تیرماه یا مرداد امسال وارد بازار سهام شده و اقدام به سرمایه‌گذاری با افق دید کوتاه‌مدت کرده باشد، به صورت حتم شاهد سقوط ارزش دارایی‌های خود بوده و جبران آن به سادگی ممکن نیست.

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، اذعان داشت که در شرکت بیمه آسیا، سیاست افزایش سپرده های بانکی ، اوراق مشارکت ، صندوق های سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتهای معتبر بورسی در صدر اهداف سرمایه‌گذاری شرکت با رعایت آیین‌نامه 97 قرار دارد.

بادین با بیان اینکه جمع سرمایه‌گذاری شرکت بیمه آسیا در پایان سال مالی 1398 بالغ بر 32 هزار و 546 میلیارد و 257 میلیون ریال بوده،گفت:سود ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها 3 هزار و 848 میلیارد و 414 میلیون ریال برآورد شده است.

وی ، توضیح داد که از کل مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت بیمه آسیا در پایان سال مالی گذشته اندکی بیش از 11 هزار میلیارد ریال در قالب سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و حدود 15.5 هزار میلیارد ریال هم به صورت سپرده‌های بانکی بلندمدت بوده است.

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، ادامه داد: در مجموع بیش از 88 درصد کل سرمایه‌گذاری شرکت بیمه آسیا در پایان سال 98 در قالب سپرده‌های بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی نزد بانک‌ها بوده است.

بادین،گفت:  در سال 99 با در نظر گرفتن شرایط رشد شاخص سهام در ماههای نخست سال، شرکت بیمه آسیا بخشی از منابع خود را وارد بازار سهام کرد و سود بسیار مناسب و قابل توجهی نصیب شرکت شد.

وی اذعان داشت: در9 ماه نخست امسال میزان منابع سرمایه‌گذاری شرکت با رشدی 41 درصدی نسبت به پایان سال گذشته به 45 هزار و 963 میلیارد و 307 میلیون ریال رسیده است.

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا ادامه داد: از این مبلغ 10 هزار و 878 میلیارد و 191 میلیون ریال به صورت سپرده بانکی کوتاه‌مدت، 16 هزار و 904 میلیارد و 515 میلیون ریال به صورت سپرده‌های بلندمدت بانکی نزد بانک‌هااست. 

بادین بیان کرد: شرکت بیمه آسیا بیش از 9 هزار و 840 میلیارد ریال در صندوق‌های سرمایه گذاری، صکوک و سایر ابزارهای پولی و مالی، بیش از 7 هزار و 894 میلیارد ریال در بازار سهام و حدود 446 میلیارد ریال  به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارج از بازار سهام اختصاص داده است.

وی گفت: نکته مثبت و قابل توجه اینکه سود ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت بیمه آسیا در پایان آذرماه امسال بالغ بر 11 هزار و 163 میلیارد و 962 میلیون ریال برآورد شده که 91 درصد از این میزان سود از محل ذخایر فنی شرکت بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای