شناسه خبر : 14488

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد دراستان زنجان، اظهارکرد: با توجه به تورم پیش آمده دراقتصاد کشوروافزایش قیمت انواع ماشین، استقبال مردم استان در زمینه بیمه نامه‌های بدنه اتومبیل افزایش یافته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "جواد مصطفوی" درگفت وگو با چابک آنلاین،گفت: قراردادهای بیمه ای با هرنرخ و شرایطی از صنعت بیمه گرفته می شود و شرکت های بیمه ای هم مجبور به پرداخت خسارت به هر نحوی هستند.

وی، خاطرنشان کرد: باتوجه به بخشنامه بیمه مرکزی درخصوص استفاده از ارزیابان خسارت دربازدیدها وبه دلیل عدم وجود ارزیاب خسارت در تمامی رشته های بیمه ای دراستان زنجان، دراین زمینه مشکلاتی  داریم.

مصطفوی اذعان داشت که، زمانیکه درخواست ارزیاب از تهران می کنیم ، به دلیل اینکه شرکت ارزیاب در زنجان ارزیاب ندارد از کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان استفاده می کند که باید ارزیابی خودرا به تهران بفرستد.

وی، با اشاره به طولانی شدن روند ارزیابی خسارت، اظهارکرد: اگر خود شعبه مستقیم با کارشناس ارتباط بگیرد خیلی زودتر به نتیجه خواهد رسید، برخی از شرکت های بیمه ای از بخش نامه تبعیت نمی کنند.

مصطفوی افزود: بیمه نامه مسئولیت کارفرمایی و بیمه نامه تکمیل درمانی که ازطریق نهادها و سازمان ها برای افراد خریداری می شوند از دیگر بیمه نامه های پرفروش استان هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای