رئیس شعبه شرکت بیمه حافظ در شهرستان قشم بیان کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور و عدم اطمینان جامعه به شرکت‌های بیمه تمایل مردم این استان تنها به سمت بیمه‌نامه‌های اجباری است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای