مدیرعامل شرکت بیمه ما اعلام کرد که شرکت هواپیمایی ایران ایر مبلغی از حق بیمه را پرداخت کرده ، بخشی از بدهی با خسارت وارده تهاتر شده و نزدیک به 15 میلیارد تومان از بدهی شرکت هواپیمایی ایران ایر به شرکت بیمه ما باقی مانده است .

همه اخبار
خدمات بیمه ای