اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرکل بیمه‌های مسئولیت و حمل و نقل شرکت بیمه ایران، اظهار داشت که میزان حق بیمه شناورهای صیادی به عوامل مختلفی همچون، سن شناور، جنس بدنه، وسایل ناوبری،گواهینامه‌هایی که دارد و منطقه‌ای که تردد می‌کند بستگی دارد ولی اگر مالکان شناورها به‌صورت میانگین یک درصد ارزش شناورراپرداخت کنندمی‌توانند یک…

همه اخبار
خدمات بیمه ای