اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران، اظهارکردکه گمرک ایران بیمه‌نامه (بن ترانزیت یا بیمه نامه مسئولیت عدم خروجی) را درآیین‌نامه خود تسهیلات تلقی می‌کند ومی‌گوید هر شرکتی که پرونده‌ای برای آن، چه در گمرک ورودی و یا گمرک خروجی باز شود ، بیمه‌نامه را از آنها قبول نمی کند و…

همه اخبار
خدمات بیمه ای