شناسه خبر : 14483

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس اتحادیه سراجان استان تهران، گفت: اعضای این اتحادیه از خدمات بیمه تکمیل درمان شرکت‌های بیمه‌ای رضایت دارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محسن خردمند" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اعضای اتحادیه  حدود 15سال است که از خدمات بیمه تکمیل درمان شرکت های بیمه ای استفاده می کنند و با شرکت های بیمه ای زیادی هم کار کرده اند.

وی با بیان اینکه اعضای این اتحادیه 3 سال است که  از خدمات بیمه ای شرکت بیمه دانا استفاده می کنند، افزود: اعضای اتحادیه از عملکرد این شرکت بیمه ای راضی هستند.

رئیس اتحادیه سراجان استان تهران، اظهارکرد: تمامی سازمان های بیمه گر در هنگام عقد قرارداد زمان پرداخت خسارت را 10 تا 15 روزه اعلام می کنند ولی درهنگام پرداخت خسارت، مدت زمان خیلی بیشتری طول می کشد.

خردمند ، تعداد اعضای اتحادیه سراجان استان تهران راحدود 2000 عضو پروانه داربرشمرد که از این تعداد حدود 400 نفر از بیمه نامه تکمیل درمان استفاده می کنند.

وی، با بیان اینکه اتحادیه سراجان استان تهران بابت بیمه نامه های آتش سوزی و عمر نیز فراخوان خواهد داد، ادامه داد: هریک از اعضای اتحادیه هم  که تمایل داشته باشد این بیمه نامه ها را نیز خریداری می کند و در بیمه نامه های عمر همیشه بیمه حوادث نیز لحاظ می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای