شناسه خبر : 14316

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر توسعه بازارشرکت بیمه البرز بیان کرد: درحال حاضر بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به صورت کوتاه مدت توسط برخی از شرکت‌های بیمه‌گر ارائه می‌شود که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم به صلاح بیمه‌گران نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "حمید جهاندیده" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: برخی از بیمه نامه ها در کشور به صورت کوتاه مدت فروخته می شوند و قابلیت اجرایی دارند.

وی با اشاره به فروش بیمه نامه بدنه اتومبیل به صورت کوتاه مدت توسط بیمه گران داخلی، افزود: درحال حاضر برخی از شرکت های بیمه ای درحال فروش این نوع بیمه نامه هستند.

مدیرتوسعه بازار شرکت بیمه البرز خاطرنشان کرد که به دلیل فقدان زیرساخت های لازم فروش اینگونه بیمه نامه ها به صلاح بیمه گران نیست.

جهاندیده ادامه داد: این بیمه نامه ها بدون توجه به ارزش خودرو وبا توجه به تعرفه های کوتاه مدت صادرمی شوند که باتوجه به سقف سرمایه های بالا، مدت زمان انتخابی بیمه نامه توسط بیمه شده و عدم تبلیغات واطلاع رسانی برای فروش تعداد بالای آنها، به صرفه نیستند.

وی اذعان داشت: با ایجاد تغییراتی در بیمه نامه ها، مانند حذف ماده 10، کنترل سقف تعهدات و تبلیغات بیشتربرای فروش بهتر و بیشتر و همچنین وصول حق بیمه به صورت یکجا شاید بتوان برخی از موانع فروش را از بین برد.

مدیرتوسعه بازارشرکت بیمه البرز، بیمه نامه های حوادث در قالب مسافرت  را ازدیگر بیمه نامه های کوتاه مدت که توسط شرکت های بیمه ای عرضه می شود نام برد وگفت: این نوع بیمه نامه ها با درنظر گرفتن ریسک گروه وتعرفه های کوتاه مدت به فروش می رسند.

جهاندیده با بیان اینکه در برخی ازکشورها ی اروپایی بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه محتوای منازل ارائه می شود، افزود: این بیمه نامه به منظور تحت پوشش قراردادن وسایل منازلی که باتمام امکانات دربازه های زمانی کمتر از یکسال اجاره داده می شوند صادر می شود.

وی تاکید کرد: درکشورهای مختلف بیمه نامه های متفاوتی به صورت کوتاه مدت عرضه می شود به عنوان مثال درکشور فرانسه بیمه نامه بدنه اتومبیل به صورت کوتاه مدت قابل ارائه است اما دلیل درخواست این بیمه نامه باید برای شرکت بیمه گرمحرزباشد.

مدیرتوسعه بازارشرکت بیمه البرز، تصریح کرد: بیمه نامه های کوتاه مدت باید براساس یکسری تعریف ها ومقررات ارائه شوند به عنوان مثال برخی از شرکت های بیمه گر خارجی بیمه نامه کوتاه مدت برای رانندگان پرریسک با سابقه تصادف را با ضوابط و محدودتر صادر می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای