شناسه خبر : 14132

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد اظهارکرد: بودجه صندوق فقط مبلغی که دولت می‌پردازد نیست و قراربراین است که بخشی از بودجه هم ازمردم به عنوان حق بیمه دریافت شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، دوم آذرماه 99، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را به حسن روحانی، رئیس جمهور ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، بیمه‌گر «بیمه پایه»، شرکت سهامی بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بیمه ای در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند.

طبق ماده 3 این قانون، سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط درسال اول تاسیس، تامین می شود.

هر چند که گفته می شود که در قانون بودجه سال آینده، هنوز  مبلغی برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در نظر گرفته نشده است.

"معصوم ضمیری" درگفت و گو با چابک آنلاین،با بیان اینکه نیازی به طرح این موضوع در قانون بودجه نیست، افزود: از روی قبض های برق که شمولیت وسیع تری نسبت به آب دارد مبلغی به عنوان حق بیمه مشخص و وصول می شود.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگادخاطرنشان کردکه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی یک پوشش پایه ارائه می دهد وبخش اختیاری بیمه هم توسط شرکت های بیمه ای به مردم عرضه می شود که آن هم ضرورتی ندارد در قانون بودجه مطرح شود.

ضمیری با بیان اینکه صندوق بیمه همگانی  حوادث طبیعی عملیات بیمه گری انجام می دهد، ادامه داد: اتفاقات فاجعه آمیز دراقصی نقاط کشور اتفاق می افتد و این صندوق نمی تواند به سرعت در همه جا حضور داشته باشد.

وی تاکید کرد: شرکت های بیمه ای با توجه به نظر بیمه مرکزی به عنوان بازوهای اجرایی صندوق وارد میدان شده وکمک خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد ضمن بیان اینکه صندوق باید با فرمول های بیمه ای اداره شود، گفت: بهتر است که مدیرعامل این صندوق از بدنه صنعت بیمه باشد.

ضمیری، درخصوص عدم حضورشرکت های بیمه ای و بیمه ایران درهیات امنای صندوق، اظهارکرد: حضوربیمه مرکزی درهیات امنا ضرورت داشت که دررده تصمیم گیری حضوردارد و شرکت های بیمه ای دربخش اختیاری حضور خواهند داشت.

به گفته وی، این احتمال وجود دارد که شرکت های بیمه ای با توجه به توان مالی خود علاوه بر بیمه ایران در پوشش های پایه صندوق سهم داشته باشند.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد با بیان اینکه این قانون تازه در مجلس تصویب شده، افزود: بسیاری ازجزئیات صندوق روشن نشده و هنوز باید آیین نامه اجرایی دولت و آیین نامه های بیمه مرکزی تصویب شود. 

ضمیری بیان کرد: برنامه ریزی ونیت صنعت بیمه مهم بودکه نیتی خیراست و اراده اجرا وجود دارد، حالا آرام آرام  تمام تدابیرانجام می شود تا از سال آینده این صندوق را برای جبران خسارت حادثه های فاجعه آمیزداشته باشیم.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای